Jacht

Theoretisch jachtexamen

Overeenkomstig het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 wordt op zaterdag 24 april 2021, om 9 uur, het theoretisch gedeelte van het jachtexamen georganiseerd in Flanders Expo, Maaltekouter 1, 9051 Gent. 

Overeenkomstig artikel 51 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 worden de geldig ingeschreven kandidaten uiterlijk twintig dagen voor de datum van het examen opgeroepen met een brief waarin de datum, de plaats en het uur worden vermeld. 

Voor de inschrijving en betaling wordt gebruik gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket www.natuurenbos.be/e-loket.

Om te kunnen deelnemen, moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) uiterlijk op 10 maart 2021 ingediend zijn.

Wanneer vindt het theoretisch jachtexamen plaats?

Het volgende theoretisch jachtexamen vindt plaats op zaterdag 24 april 2021 om 9u.

Waar vindt het theoretisch jachtexamen plaats?

Het theoretisch jachtexamen wordt georganiseerd in Gent (provincie Oost-Vlaanderen):
Flanders Expo
Maaltekouter 1
9051 Gent
Ligging & bereikbaarheid - Flanders Expo

Wie kan deelnemen?

Iedereen die minstens zeventien jaar oud is op de datum van het theoretisch examen kan deelnemen.

Hoeveel kost dit?

Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen bedraagt 70 euro.

Te kennen leerstof

Het theoretisch jachtexamen 2021 zal handelen over de leerstof beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014. Voor de onderdelen die over wetgeving gaan, betreft het de wetgeving zoals die bekend was op 1 januari 2021. Voor wat betreft punten 1 en 3 van vak 1, beschreven in bijlage 1 bij het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014 kan je deze wetgeving hier terugvinden.

Hoe inschrijven?


Voor de inschrijving en betaling mag alleen gebruik worden gemaakt van het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket.
 


Voor kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben of in het geval van problemen met het e-loket kan men inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat te verkrijgen is bij het Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 75, 1000 BRUSSEL of via e-mail op jachtexamen@vlaanderen.be.

De inschrijvingen starten vanaf 1 januari 2021.

Examenreglement


Geslaagden theoretisch jachtexamen 24 april 2021

In 2021 namen 491 kandidaten deel het theoretisch jachtexamen. 353 personen slaagden voor het examen.

Het resultaat van het jachtexamen zal aan elke kandidaat bekend gemaakt worden met een aangetekende zending via adres dat je invulde op jouw inschrijvingsformulier.

Personen met een Belgisch Rijksregisternummer, kunnen de resultaten raadplegen in hun persoonlijk inschrijvingsformulier op het e-loket van Natuur en Bos via de rubriek “Resultaat van het examen”.

Er wordt op geen enkele andere manier over het examenresultaat gecommuniceerd.


Contact

Heb je toch nog een vraag over het theoretisch jachtexamen? Mail naar jachtexamen@vlaanderen.be.