Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Vlaanderen is dicht bevolkt en verkaveld. Om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot bossen en natuurgebieden en verschillende wensen (economie, ecologie, recreatie) op elkaar af te stemmen is een duidelijke wetgeving noodzakelijk. De basisregel of principiële toegankelijkheid luidt dat iedere voetganger het recht heeft om in bossen en natuurreservaten te wandelen op de voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen. Elke uitbreiding op de principiële toegankelijheid wordt geregeld door een toegankelijkheidsregeling. In dit hoofdstuk vind je meer informatie over: