Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

⚠️ Belangrijke corona-informatie voor organisatoren⚠️
Gezien de afgekondigde maatregelen is het vanzelfsprekend dat we geen toelatingen meer geven voor recreatieve activiteiten (grote evenementen, mountainbiketoertochten...) die plaatsvinden in onze natuurdomeinen zolang de federale maatregelen in het kader van het coronavirus gelden, dus ook als de periode na 3 april verlengd wordt. Toelatingen die eerder werden gegeven voor deze periode worden uiteraard ingetrokken.

Vlaanderen is dicht bevolkt en verkaveld. Om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot bossen en natuurgebieden en verschillende wensen (economie, ecologie, recreatie) op elkaar af te stemmen is een duidelijke wetgeving noodzakelijk.

De basisregel is de principiële toegankelijkheid, dat wil zeggen dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, in alle bossen en natuurgebieden enkel toegelaten zijn op de wegen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord). Je mag de paden dus niet verlaten.

In de bossen en natuurgebieden van Natuur en Bos geldt de omgekeerde toegankelijkheid. Dit houdt in dat voetgangers de paden mogen verlaten op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Enkele veelgestelde vragen over omgekeerde toegankelijkheid en een handig kaartje waarop aangeduid staat waar je van de paden mag, vind je op www.natuurenbos.be/buitendepaden.

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over: