Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Vlaanderen is dicht bevolkt en verkaveld. Om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot bossen en natuurgebieden en verschillende wensen (economie, ecologie, recreatie) op elkaar af te stemmen is een duidelijke wetgeving noodzakelijk.

De basisregel - of omgekeerde toegankelijkheid - houdt in dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, de paden mogen verlaten in alle natuurgebieden van Natuur en Bos, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Enkele veelgestelde vragen over omgekeerde toegankelijkheid en een handig kaartje waarop aangeduid staat waar je van de paden mag, vind je op www.natuurenbos.be/buitendepaden.  

In alle andere bossen en natuurreservaten geldt de principiële toegankelijkheid, dat wil zeggen dat voetgangers er enkel toegelaten zijn op de wegen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord). Daar mag je de paden dus niet verlaten.

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over: