Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Vlaanderen is dicht bevolkt en verkaveld. Om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot bossen en natuurgebieden en verschillende wensen (economie, ecologie, recreatie) op elkaar af te stemmen is een duidelijke wetgeving noodzakelijk.

De basisregel is de principiële toegankelijkheid, dat wil zeggen dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, in alle bossen en natuurgebieden enkel toegelaten zijn op de wegen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord). Je mag de paden dus niet verlaten.

In de bossen en natuurgebieden van Natuur en Bos geldt de omgekeerde toegankelijkheid. Dat houdt in dat voetgangers de paden mogen verlaten op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Het kan weliswaar ook dat er in gebieden mét toegankelijkheidsreglement toch bepaalde stukken afgesloten zijn voor voetgangers vanwege broedende dieren of werkzaamheden. Als dat het geval is, zie je op het terrein een bordje staan.

In dit hoofdstuk vind je meer informatie over: