Visserij

Visverlof

Wie wil vissen in de openbare wateren, moet in het bezit zijn van een geldig visverlof. De visverloven zijn telkens geldig voor het jaar waarin zij zijn afgeleverd. Er zijn drie types van visverlof. Elk type visverlof kun je via het internet aanvragen of aankopen in een postkantoor van het Vlaamse Gewest.

 Vraag hier je visverlof aan via internet


Type visverlof

Wil je als visser aan de slag in de openbare wateren van het Vlaamse Gewest, dan moet je in het bezit zijn van een vergunning, een visverlof.

Er zijn drie soorten visverlof:

  • Jeugdvisverlof: gratis maar verplicht voor kinderen jonger dan 14 jaar om zonder begeleiding te vissen met 1 hengel; zij moeten elke gevangen vis onmiddellijk en voorzichtig vrijlaten in het water van herkomst.
  • Gewoon visverlof van € 11,16 om te vissen vanaf de oever met één of twee hengels, of van op een steiger of plateau, verankerd of verbonden met de oever.
  • Groot visverlof van € 45,86 om te vissen anders dan vanaf de oever met één of twee hengels (bv. wadend vissen of vissen vanuit een boot) of voor nachtvisserij.

Opgelet:

  • Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder visverlof vissen met één hengel als ze vergezeld zijn van hun vader, moeder of voogd die in het bezit is van een visverlof.
  • Kinderen jonger dan 14 jaar die zonder begeleiding met twee hengels willen vissen, die hun vangst willen meenemen of die anders dan vanaf de oever willen vissen, moeten het visverlof van € 11,16 of € 45,86 kopen. 
  • Het groot visverlof geeft ook het recht om te vissen volgens dezelfde reglementering van het gewone visverlof.

In sommige gevallen kun je ook vrijstelling krijgen van visverlof.

Vrijstelling visverlof

  • Kinderen jonger dan 14 jaar mogen zonder visverlof vissen met één hengel als ze vergezeld zijn van hun vader, moeder of voogd die in het bezit is van een visverlof.
  • Voor een initiatie- of promotiecampagne voor het hengelen, georganiseerd door een vissersvereniging kan vrijstelling van visverlof verkregen worden. Daarvoor is een toelating nodig die kan worden aangevraagd aan de voorzitter van de Provinciale Visserijcommissie.

Aanvraag visverlof

Opgelet: Hou er rekening mee dat er in bepaalde wateren bijzondere toegangsregelingen van kracht zijn, en dat je een bijkomende toestemming of vergunning nodig om te mogen vissen.

Wie een visverlof aankoopt (online of in het postkantoor) ontvangt ook het gratis magazine Vislijn 2016.

Lees alles over de visserijreglementering op de openbare wateren in de folder: reglement openbare visserij 2017 (pdf - 1.02 MB).

Een visverlof is geldig van 1 januari tot en met 31 december. Je kan je visverlof voor het volgende jaar reeds aanvragen vanaf 1 december van het voorgaande jaar.
Opgelet: de diensten van de Vlaamse Overheid zijn gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Aanvragen in die periode kunnen we dus pas behandelen vanaf de eerste werkdag in januari.

Je kunt ook een franstalige versie van de visserijreglementering raadplegen: règlement sur la pêche publique 2017 (pdf - 1.01 MB).

Heb je een vraag? Mail dan naar visverlof@vlaanderen.be, of bel 02/553 82 22.