Visserij

Visverlof online aanvragen voor buitenlanders

Buitenlanders kunnen online een visverlof aanvragen. Na online aanvraag sturen we het visverlof binnen de 3 werkdagen op per e-mail.

Buitenlanders kunnen hun visverlof ook aankopen in elk Vlaams postkantoor. Raadpleeg de openingsuren van de postkantoren.

Door de aanvraag en de betaling van een visverlof bevestigt de hengelaar dat hij of zij kennis heeft genomen van en akkoord gaat met de voorwaarden van het visverlof en de visserijregelgeving. De online betalingen van het visverlof worden onmiddellijk gedebiteerd.

Vragen over het visverlof? Mail naar visverlof@vlaanderen.be.

Raadpleeg het reglement Openbare Visserij - Règlement pour la Pêche Publique - Public Fisheries Regulations - Ordnung Öffentliche Fischerei - Regulamin połowu ryb w Flandrii