Vrijwilligerswerk Zoniënwoud

Vrijwilligerswerk Zoniënwoud

Natuur en Bos start in 2020 met een pilootproject in het Zoniënwoud: één keer per maand worden vrijwilligers ingezet bij kleine beheerwerken op terrein.

De terreintaken zijn zeer gevarieerd: exotenbeheer, controle en onderhoud van het recreatieve netwerk, opruimacties van zwerfvuil, onderhoud van infrastructuur, enz.

Geïnteresseerd? Kom naar het infomoment op woensdag 25 maart 2020 om 14u00 in het regiokantoor Groenendaal- Duboislaan 14 te 1560 Hoeilaart.

Stuur voor 20 maart 2020 een mailtje naar groenendaal.anb@vlaanderen.be om deel te nemen.