LIFE 3n-Stierkikker

LIFE 3n-Stierkikker

De Amerikaanse stierkikker is een grote en vraatzuchtige kikker die de achteruitgang van andere waterdieren in de hand werkt. De stierkikker is vanuit Amerika naar Europa gebracht, en is sinds de jaren negentig in Vlaanderen verwilderd. Met name in de Provincie Antwerpen komen grote populaties voor.

Het project 3n-Stierkikker gaat op zoek naar duurzame manieren om de Vlaamse stierkikkerpopulatie te beheersen. Zo wil men een verdere verspreiding voorkomen en dus de natuur beschermen.

Bij het project zijn verschillende, terreinbeherende partners betrokken. Het project ging officieel van start in oktober 2019. Volg het op de voet op www.stierkikker.be!

3n-Bullfrog ontvangt financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE18 NAT/BE/001016). Lees de Engelstalige pagina >