Toegankelijkheid

Activiteit organiseren

Wat is mogelijk ?

Wil je een wandeltocht, ruitertocht, oriëntatiewedstrijd... organiseren? Bekijk dan vooraf goed wat kan en mag en welke stappen je dient te ondernemen.

Drie zaken zijn belangrijk: 

  • Algemene principes over toegankelijkheid: doe de test of je activiteit niet in strijd is met de algemene principes omtrent toegankelijkheid 
  • Is er een toegankelijkheidsregeling voor het gebied? Als er géén toegankelijkheidsregeling is, dan moet je een specifieke toestemming bekomen van de beheerder. Bekijk de goedgekeurde toegankelijkheidsregelingen >
  • Is mijn activiteit risicovol of niet-risicovol? Je moet te weten komen of de activiteit door het Agentschap voor Natuur en Bos als risicovol of als niet-risicovol wordt beschouwd. Op basis daarvan zal je al dan niet een machtiging (vergunning) moeten aanvragen.

Via onderstaand schema kom je te weten welke formaliteiten vereist zijn voor het uitoefenen van de activiteit. De organisator is verantwoordelijk hiervoor! 

  Niet-risicovol Risicovol
Toegelaten volgens toegankelijkheidsregeling Melding (ANB-gebieden) Machtiging
Niet toegelaten volgens toegankelijkheidsregeling of geen toegankelijkheidsregeling Toestemming Machtiging
Toestemming
Uitzondering: domeinbossen en natuurreservaten ANB, daar is machtiging = toestemming

Spring steeds respectvol om met de natuur en de bereidwilligheid van de beheerder om zijn terrein ter beschikking te stellen voor de organisatie van je activiteit. De infopanelen aan de ingangen geven je de nodige informatie om jouw activiteit goed voor te bereiden.