Toegankelijkheid

Risicovol?

Activiteiten in een bos- of natuurreservaat brengen risico’s met zich mee, niet alleen voor de recreanten en andere bezoekers, maar ook voor de fauna en flora. Een mountainbiketoertocht door een grote groep mensen, waarbij niet-toegankelijke wegen éénmalig worden opengesteld, kan nefaste gevolgen hebben voor de bodem, de vegetatie of de rust van de dieren. Een correcte afweging en juiste inschatting van de risico’s zijn dus heel belangrijk. De organisator van een risicovolle activiteit is verplicht om voorafgaand en dit minstens 35 dagen voor de aanvang van de activiteit een machtiging te vragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Wanneer is een activiteit risicovol?

Indien men als voetganger de wegen wenst te verlaten voor een activiteit in het bos of in een natuurreservaat. Uitzondering hierop vormt het toegestane gebruik in de speelzones, hondenzones, bivakzones en vrij toegankelijke zones conform de toegankelijkheidsregeling voor het gebied. Opgelet: Enkel activiteiten voor voetgangers kunnen plaatsvinden buiten de paden in bosbestanden of in de percelen van het natuurreservaat.

Grootschalige activiteiten op de toegankelijke wegen met een verwachte deelname vanaf: 

 • 100 mountainbikers, cyclocrossers of veldrijders
 • 25 ruiters
 • 10 menners of mushers . 
  Deze aantallen zijn inclusief de te verwachten toeschouwers.

Dit geldt niet voor grootschalige activiteiten in private bossen die onder normale omstandigheden ontoegankelijk zijn op basis van het bord V.14 'verboden toegang – privé-eigendom'. Hier is de verstoring immers gering aangezien er geen reguliere bezoekers worden toegelaten en er dus ook weinig kans is op conflicten tussen gebruikersgroepen onderling. 

Paintball, airsoft en lasergames

Paintball, airsoft en lasergame worden beschouwd als risicovolle activiteiten omdat je daarbij de wegen verlaat. De organisator moet daarom altijd een machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos hebben indien de activiteit in een bos of natuurreservaat doorgaat. Dit geldt zowel voor openbare als private bossen en natuurreservaten. De machtiging van het agentschap is verplicht, net zoals de toestemming van de eigenaar of beheerder van het bos of natuurreservaat. 

Door het specifieke karakter van de activiteit heeft het agentschap speciale, beperkende voorwaarden opgelegd aan het verlenen van een machtiging. Er zal slechts een machtiging voor paintball, airsoft of lasergame terreinen worden verleend indien voldaan is aan volgende voorwaarden: 

 • de activiteit is niet eenmalig maar wordt herhaaldelijk georganiseerd op het betreffende terrein 
 • het betreft een privaat bos
 • ​het privaat bos of bosgedeelte is niet opengesteld voor andere vormen van recreatie
 • het privaat bos of bosgedeelte is niet gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk of in een Speciale Beschermingszone 
 • ​het privaat bos of bosgedeelte heeft als planologische bestemming ‘gebied voor dagrecreatie’ 

De eigenaar of beheerder kan, indien het geen eenmalige activiteit betreft en het bos of bosgedeelte voldoet aan de bovenstaande vier voorwaarden, via de opmaak van een toegankelijkheidsregeling een officiële paintball/airsoft/lasergame locatie laten machtigen door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het agentschap zal de aanvraag toetsen aan de ecologische waarde en de draagkracht van het gebied. 

Deze voorwaarden houden geen rekening met andere geldende regelgeving zoals Vlarem en andere wetgeving op niveau van gemeente en provincie. Indien daarenboven de inrichting gepaard zou gaan met ontbossing in de ruime zin van het woord, dan is een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing nodig en geldt de compensatieplicht. 

Geocaches op meer dan 3 meter van de toegankelijke wegen > Meer informatie

Activiteiten die georganiseerd en begeleid worden door erkende bosgidsen of natuurgidsen of door de conservator van het specifieke natuurreservaat worden NIET als risicovol beschouwd. 

Wat moet je aanvragen?

Risicovolle activiteit

 • Machtiging (vergunning) 
 • Toestemming vragen aan de eigenaar/beheerder voor activiteiten die afwijken van de principiële toegankelijkheid of de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de gebieden. 

Enkel voor domeinbossen en Vlaamse natuurreservaten worden machtiging en toestemming samen bekeken. 

Niet-risicovolle activiteit

 • Enkel toestemming aanvragen aan eigenaar/beheerder voor activiteiten die afwijken van de principiële toegankelijkheid of de toegankelijkheid volgens de toegankelijkheidsregeling van de gebieden. 
 • Indien geen toestemming nodig, best activiteit melden aan beheerder.