Jacht

Hoe?

De manier waarop de jacht uitgevoerd kan worden is afhankelijk van:

 • de categorie waartoe de wildsoort behoort:
  • grof wild
  • klein wild
  • waterwild
  • overig wild
 • de doelstelling:
  • gewone jacht: beoogt het duurzaam gebruik en het normale populatiebeheer van het wild
  • bijzondere jacht: heeft tot doel om schade door wild te voorkomen op een jachtterrein
  • bestrijding: inperken van schade op een perceel waar er schade door wild is aangericht

Hieronder vind je een samenvattende tabel van de bepalingen uit het Jachtvoorwaardenbesluit.

TABEL

 

GEWONE JACHT

BIJZONDERE JACHT

BESTRIJDING   

GROF WILD

middelen

vuurwapens

vuurwapens

vuurwapens

 

kast- en kooivallen van max. 100m²

kast- en kooivallen van max. 100m²

niet elektronische akoestische lokmiddelen

akoestische lokmiddelen

akoestische lokmiddelen

bijkomend voor wild zwijn: aankorrelplaatsen

bijkomend voor wild zwijn: aankorrelplaatsen

bijkomend voor wild zwijn: aankorrelplaatsen

jachtwijze

aanzitjacht

aanzitjacht

aanzitjacht

bersjacht

bersjacht

bersjacht

drukjacht

drukjacht

drukjacht

 

 

drijfjacht

uurregeling

aanzitjacht: 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang

aanzitjacht: 1 uur voor zonsopgang en 1 uur na zonsondergang

aanzitjacht: van zonsopgang tot zonsondergang

 

bijkomend voor wild zwijn: aanzitjacht van zonsondergang tot zonsopgang

 

bersjacht: 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang

bersjacht: 1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang

bersjacht: van zonsopgang tot zonsondergang

drukjacht: van zonsopgang tot zonsondergang

drukjacht: van zonsopgang tot zonsondergang 

drukjacht: van zonsopgang tot zonsondergang

 

 

drijfjacht: van zonsopgang tot zonsondergang

administratie

afschotplan

afschotplan

afschotplan

melding afschot indienen binnen 1 maand na verstrijken van kwartaal waarin afschot plaatsvond

melding afschot indienen binnen 1 maand na verstrijken van kwartaal waarin afschot plaatsvond

melding afschot indienen binnen 1 maand na verstrijken van kwartaal waarin afschot plaatsvond

label boven hielgewricht en linker onderkaak

label boven hielgewricht en linker onderkaak

label boven hielgewricht en linker onderkaak

de onderkaak bewaren tot 2 maand na verstrijken van kwartaal waarin afschot plaatsvond

de onderkaak bewaren tot 2 maand na verstrijken van kwartaal waarin afschot plaatsvond

de onderkaak bewaren tot 2 maand na verstrijken van kwartaal waarin afschot plaatsvond

 

Voorafgaande meldingsplicht

Voorafgaande meldingsplicht

soortspecifieke bepalingen

ree: enkel indien jachtterrein min. 1000ha groot is of 250ha dekking omvat of binnen een erkende WBE

 

 

KLEIN WILD

middelen

vuurwapens

 

vuurwapens

roofvogels

 

roofvogels

uurregeling

van zonsopgang tot zonsondergang

 

van zonsopgang tot zonsondergang

administratie

 

 

Voorafgaande meldingsplicht

soortspecifieke bepalingen

patrijs: enkel door erkende wildbeheereenheid en onder specifieke voorwaarden

 

 

WATERWILD

middelen

vuurwapens

vuurwapens

vuurwapens

roofvogels

roofvogels

roofvogels

niet levende of kunstmatige lokdieren

niet levende of kunstmatige lokdieren

niet levende of kunstmatige lokdieren

niet elektronische akoestische lokmiddelen

akoestische lokmiddelen

elektronische akoestische lokmiddelen

uurregeling

van zonsopgang tot zonsondergang

1 uur voor zonsopgang tot 1 uur na zonsondergang exclusief de vogelrichtlijngebieden

van zonsopgang tot zonsondergang

administratie

 

Voorafgaande meldingsplicht

Voorafgaande meldingsplicht

soortspecifieke bepalingen

 

kievit: enkel op vliegvelden

 

OVERIG WILD

Middelen

vuurwapens

vuurwapens

vuurwapens

roofvogels

roofvogels

roofvogels

bijkomend voor konijn: fret en vangkooi of buidel

bijkomend voor konijn: fret en vangkooi of buidel

bijkomend voor konijn: fret en vangkooi of buidel

bijkomend voor de verwilderde kat: kast- of kooivallen van max. 1000dm³

bijkomend voor de verwilderde kat en vos: kast- of kooivallen van max. 1000dm³

bijkomend voor de verwilderde kat en vos: kast- of kooivallen van max. 1000dm³

niet levende lokdieren of kunstmatige lokdieren

niet levende lokdieren of kunstmatige lokdieren

niet levende lokdieren of kunstmatige lokdieren

niet elektronische akoestische lokmiddelen

akoestische lokmiddelen

akoestische lokmiddelen

 

bijkomend voor de houtduif: duivencarrousel

bijkomend voor de houtduif: duivencarrousel

uurregeling

van zonsopgang tot zonsondergang

van zonsopgang tot zonsondergang

van zonsopgang tot zonsondergang

administratie

 

Voorafgaande meldingsplicht

Voorafgaande meldingsplicht

soortspecifieke bepalingen

vos: niet binnen 50 m rond een vossen- of dassenburcht

vos: niet binnen 50 m rond een vossen- of dassenburcht

vos: niet binnen 50 m rond een vossen- of dassenburcht

verwilderde kat: enkel vangen met kast- of kooival en indien:

 

verwilderde kat: enkel vangen met kast- of kooival en indien:

o  visueel kenmerk eigenaar → vrij

 

o   visueel kenmerk eigenaar → vrij

o   geen visueel kenmerk → asiel

 

o   geen visueel kenmerk → asiel