Jacht

Afschotplan

Om te jagen op grof wild moet je in het bezit zijn van een afschotplan. Een afschotplan geeft per jaar het aantal dieren weer dat geschoten mag worden, verdeeld over de verschillende leeftijdsklassen en geslachten.

In het afschotplan krijgt ieder dier dat geschoten mag worden een uniek nummer. Dat nummer komt overeen met een label. Meer informatie over het labelen en melden van geschoten grof wild vind je hier.

Een afschotplan is geldig voor gewone jacht en bijzondere jacht.

Ree

Er zijn extra voorwaarden verbonden aan het bejagen van ree. Een afschotplan voor ree wordt alleen toegekend aan wildbeheereenheden en aan jagers met een jachtgebied dat ofwel minstens 1000 ha groot is of dat minstens 250 ha dekking omvat. 

Bij de beoordeling van de afschotaanvraag houdt het Agentschap voor Natuur en Bos rekening met de criteria van het driejaren-afschotplan voor reeën. Een berekeningsmodule vind je op www.reewild.be

Hoe in te dienen?

Hier vind je een overzicht van wanneer je in de verschillende situaties een afschotplan moet aanvragen (doc - 25KB).

Het aanvragen van een afschotplan gebeurt:

De aanvraag moet voor 15 september ingediend zijn. Wordt de aanvraag later ingediend, dan zal het afschotplan ten vroegste een maand na de indieningsdatum van kracht worden.

Indien er voor hetzelfde jachtterrein meerdere jachtrechthouders zijn, wordt een gezamenlijk afschotplan aangevraagd. In de aanvraag van het afschotplan moet iedere jachtrechthouder verklaren dat hij akkoord gaat met de aanvraag.

Binnen een maand na ontvangst van de aanvraag zal het Agentschap voor Natuur en Bos beslissen over het afschotplan.