Jacht

Labels en melding grofwild

Voor elk geschoten dier binnen het afschotplan moet je een meldingsformulier invullen.

Download het formulier melding afschot damhert (doc - 763 KB)
Download het formulier melding afschot edelhert (doc - 763 KB)
Download het formulier melding afschot moeflon (doc - 763 KB)
Download het formulier melding afschot ree (doc - 763 KB)
Download het formulier melding afschot wild zwijn (doc - 764 KB)

Je kunt deze formulieren ook elektronisch invullen via het e-loket (dit is echter niet mogelijk voor niet-Belgen). In onderstaand stappenplan wordt duidelijk uitgelegd hoe je dit kan doen.

Bij het afschotplan ontvang je ook de bijhorende labels. Elke geschoten ree moet onmiddellijk worden gemerkt met twee labels met hetzelfde nummer:

> Het eerste label moet boven het hielgewricht van de achterpoot worden bevestigd. Het label moet zo worden aangebracht dat het niet meer kan verwijderd worden van het dier zonder het label te beschadigen. Het label mag niet worden verwijderd zolang het dier zich niet bij de eindgebruiker of in een erkende wildbewerkingsinrichting bevindt.
> Het tweede label moet aan de linkeronderkaak worden bevestigd. Het label mag niet worden verwijderd. De onderkaak met het label moet minstens tot twee maand na het verstrijken van het kwartaal waarin het dier geschoten werd, bewaard worden ter controle door ANB of INBO. De labels zijn bestand tegen koken. Als je de onderkaak afkookt voor bewaring heeft dat geen gevolgen voor het aangehechte label.

De Vlaamse overheid heeft de ambitie om op korte termijn radicaal digitaal te werken. Met die doelstelling in het achterhoofd zal het ANB bij het toekennen van de afschotplannen voor 2016 zelf geen papieren formulieren voor de melding van het afschot meer aanleveren. Door het niet meer verdelen van deze doorschrijfformulieren trekt ANB resoluut de kaart van het e-loket Fauna en Flora, waar iedereen alle afschotgegevens zelf rechtstreeks digitaal kan invoeren. Wie toch nog zweert bij papier kan de formulieren uiteraard wel nog steeds downloaden op deze pagina en zelf afdrukken.