Jacht

Documenten jachtvergunning

Om een jachtverlof te verkrijgen moet je de volgende documenten voorleggen bij de arrondissementscommissaris bevoegd voor jacht in jouw provincie:

  • een bewijs van bekwaamheid om te jagen
  • een recente foto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd i
  • een verklaring van degene die het jachtverlof aanvraagt dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderenen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen).

Bewijs van bekwaamheid om te jagen

Wie wil jagen met een jachtvergunning moet zijn bekwaamheid aantonen aan de hand van een geldig jachtverlof van het land waarin hij woont of verblijft. De aanvrager dient hiertoe dit jachtverlof voor te leggen aan de arrondissementscommissaris.

Foto

De foto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, moet minstens 4 cm hoog bij 3,5 cm breed zijn. Het hoofd op de foto moet 1,5 tot 2 cm hoog zijn.

Verklaring dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Ook de voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen).

Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier. De precieze voorwaarden waaronder iemand niet in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Jachtverzekering

Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De verzekering moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van ongevallen die lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaken en het gevolg zijn van het dragen en gebruiken van wapens tijdens de jacht en van het vervoer van deze wapens van en naar de plaatsen waar de jacht plaatsgrijpt.

De geldigheidsduur van deze verzekering moet tenminste overeenkomen met deze van het jachtverlof.

De vereiste minimumvoorwaarden waaraan deze verzekering moet voldoen, staan vermeld in artikel 18 tot en met 21 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.