Jacht

Documenten jachtverlof

Om een jachtverlof te verkrijgen moet je de volgende documenten voorleggen:

 • een getuigschrift van slagen voor het theoretisch en het praktisch jachtexamen
 • een recente foto van jezelf
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een attest van medische en psychische geschiktheid

Getuigschrift van het theoretische en het praktische jachtexamen

De documenten die hieronder vermeld staan, komen in aanmerking als getuigschrift van slagen voor het theoretische en het praktische jachtexamen:

 • Een bewijs van slagen voor het praktisch jachtexamen in het Vlaams Gewest
 • Een bewijs van slagen voor het theoretisch jachtexamen in het Vlaams Gewest, uitgereikt voor 1 januari 1995
 • Een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in het Waalse Gewest, uitgereikt vanaf 1 januari 1998
 • Een Waals jachtverlof voor het huidige jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Nederland
 • Een Nederlandse jachtakte voor het huidige jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in het Groothertogdom-Luxemburg
 • Een Luxemburgs jachtverlof voor het huidige jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Frankrijk, uitgereikt vanaf 1 januari 2003
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Duitsland
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Oostenrijk

Een jachtexamengetuigschrift, uitgereikt in andere Europese landen kan worden gelijkgesteld met het bovenvermelde getuigschrift door de minister verantwoordelijk voor jacht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos op tel. 02 553 78 84 of via e-mail jacht.anb@vlaanderen.be.

Je moet geen geldig getuigschrift van het jachtexamen kunnen voorleggen als je een van de hieronder vermelde documenten kunt voorleggen:

 • Een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
 • Een Waals jachtverlof voor het huidige jachtseizoen
 • Een Nederlandse jachtakte voor het huidige jachtseizoen
 • Een Luxemburgs jachtverlof voor het huidige jachtseizoen

Foto

De foto moet minstens 4 cm hoog bij 3,5 cm breed zijn. Het hoofd op de foto moet 1,5 tot 2 cm hoog zijn.

Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister moet je afhalen bij het gemeentehuis van je woonplaats. Het is een uittreksel uit het strafregister volgens artikel 596, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering. Het uittreksel mag niet ouder zijn dan 2 maanden.

Je moet geen uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen als je een van de hieronder vermelde documenten kunt voorleggen:

 • Een Waals jachtverlof voor het huidige jachtseizoen
 • Een Nederlandse jachtakte voor het huidige jachtseizoen
 • Een Luxemburgs jachtverlof voor het huidige jachtseizoen

Attest medische en psychische geschiktheid

De federale Wapenwet eist dat bij elke jager de medische en psychische geschiktheid om veilig een vuurwapen te hanteren is gecontroleerd vooraleer een jachtverlof kan uitgereikt worden.

Elke jager moet daarom voor de aanvraag van een jachtverlof langs gaan bij een arts om dit attest te laten invullen. Het attest mag niet ouder zijn dan vier jaar op de eerste dag van het jachtseizoen waarvoor de aanvraag bedoeld is. Het attest kan dus meerdere jachtseizoenen gebruikt worden. De jager moet niet elk jaar naar de arts.

Als de arrondissementscommissaris twijfelt of de toestand van de jager nog overeenstemt met wat het attest verklaart, mag de arrondissementscommissaris wel vragen om een nieuw attest te laten invullen door een arts.

Jachtverzekering

Iedereen die in Vlaanderen wil jagen met een vuurwapen moet verplicht een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. De verzekering moet de burgerlijke aansprakelijkheid dekken van ongevallen die lichamelijke en materiële schade aan derden veroorzaken en het gevolg zijn van het dragen en gebruiken van wapens tijdens de jacht en van het vervoer van deze wapens van en naar de plaatsen waar de jacht plaatsgrijpt.

De geldigheidsduur van deze verzekering moet tenminste overeenkomen met die van het jachtverlof.

De vereiste minimumvoorwaarden waaraan deze verzekering moet voldoen, staan vermeld in artikel 18 tot en met 21 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.