Jacht

Bestrijding

Als een wildsoort schade veroorzaakt aan gewassen of eigendommen kan de grondgebruiker of -eigenaar de wildsoort (laten) bestrijden als er geen andere oplossing bestaat.

Bestrijding kan voor de meeste soorten enkel nadat je schade leed ondanks het feit dat je vooraf de juiste preventieve maatregel hebt genomen, zoals beschreven in de code goede praktijk ter preventie van soortenschade. 

Wil je als grondeigenaar of grondgebruiker overgaan tot bestrijding, dan moet je eerst vooraf de jachtrechthouder schriftelijk in gebreke stellen. Daarna kun je ofwel de jachtrechthouder de bestrijding laten uitvoeren, of je kan een bestrijder naar keuze aanstellen.

De bestrijding moet minstens 24 uur voor de start van de actie worden gemeld aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze termijn dient minstens één halve werkdag te omvatten. Een bestrijdingsactie melden kan via deze formulieren:  

Download de meldingsformulieren voor wildbestrijding:

Je kunt bestrijding ook aanvragen via het e-loket (dit is echter niet mogelijk voor niet-Belgen).
In onderstaand stappenplan wordt duidelijk uitgelegd hoe je dit kan doen.

Het ANB ontvangt soms onterecht bestrijdingsmeldingen voor acties die eigenlijk een vorm van bijzondere jacht zijn. Ga dus eerst na of je niet in aanmerking komt voor bijzondere jacht. 

In het kader van natuurbeheer kunnen canadese ganzen en grauwe ganzen op een speciale manier beheerd worden door het schudden rapen of vernielen van eieren, door ze te schieten of door ze in de ruiperiode te vangen in netten. Om dat te mogen doen moet een voorafgaande melding en een rapportering achteraf gebeuren. De nodige formulieren vind je hier: