Jacht

Bijzondere jacht

Wanneer er schade dreigt aan gewassen of eigendommen, kan de jachtrechthouder bijkomend jagen op de wildsoort die de schade dreigt te veroorzaken onder de voorwaarden die bepaald zijn in het Jachtvoorwaardenbesluit en in de perioden die bepaald zijn in het Jachtopeningsbesluit. Dat verstaat men onder de bijzondere jacht.

Voor men de bijzondere jacht start, moet men voor de meeste soorten minstens één preventieve maatregel toegepassen zoals gevraagd in de code goede praktijk ter preventie van soortenschade ('Natuur als goede buur')

Bijzondere jacht moet minstens 24 uur voor de start van de actie via het juiste formulier gemeld worden aan het Agentschap voor Natuur en Bos per aangetekende brief (de adresgegevens vind je op de meldingsformulieren).

Download de meldingsformulieren bijzondere jacht:

Ondervind je problemen bij het downloaden van deze documenten? Sla ze dan eerst met je rechtermuisknop op op je bureaublad, en open de documenten vandaaruit.

Je kunt bijzondere jacht ook aanvragen via het e-loket (dit is echter niet mogelijk voor niet-Belgen).
In onderstaand stappenplan wordt duidelijk uitgelegd hoe je dit kan doen.