Visserij

Bijzondere toegangsregelingen

Om in bepaalde wateren te mogen vissen, zijn bijzondere toegangsregelingen van kracht. De eigenaar of beheerder kan de toegang tot een water beperken door lokale toegangsregels op te leggen. In sommige wateren heb je ook een expliciete toelating van de eigenaar nodig om er te mogen vissen. Respecteer altijd de toegangsuren van een viswater en informeer je goed ter plaatse.

 

Havendokken van Antwerpen

De vroegere aparte visvergunning voor de havendokken van Antwerpen is afgeschaft. In de dokken van de linker- en rechter-Scheldeoever geldt wel een bijzondere toegangsregeling. Er mag enkel gehengeld worden op de locaties aangeduid door het Havenbedrijf en de Stad Antwerpen. Meer informatie is verkrijgbaar op de website van het Havenbedrijf en op www.antwerpen.be/nl/overzicht/stadshaven/welkom-in-de-stadshaven/vissen-in-de-stadshaven.

Haven van Oostende en Kanaal van Gent naar Oostende

Begin juli 2014 werden de nieuwe strekdammen van de haven van Oostende opengesteld voor het publiek. De hengelaars zullen bij het vissen vanaf de strekdammen, het staketsel, de spuikom en bij uitbreiding het hele havengebied echter rekening moeten houden met enkele nieuwe regels. Zo is de wet op de riviervisserij van toepassing op de visserij in het hele havengebied.  Dat betekent onder andere dat elke visser in het bezit moet zijn van een visverlof van het Vlaams Gewest om er te kunnen hengelen.  

Het vissen in de Haven van Oostende is alleen toegelaten in de aangewezen hengelzones (pdf - 100 KB)

In de zeewaartse zone van het Kanaal van Gent naar Oostende is een volledige terugzetverplichting van toepassing vanaf het sas van Slijkens tot aan de N34.


Kanaal Gent-Terneuzen en Gentse Zeehaven

In het Kanaal Gent-Terneuzen en de Gentse Zeehaven mag zonder extra vergunning gevist worden in de toegelaten hengelzones. Die zones werden afgebakend in overleg met de Gentse Havenkapiteindienst.

Polders van Kruibeke

In de Polders van Kruibeke, een van de grootste natuurgebieden van Vlaanderen, mag u alleen vanaf de oever vissen. Bootvissen en wadend vissen zijn er niet mogelijk. Langs de belangrijkste hengelwateren zijn hengelplaatsen aangelegd. Meer info vindt u op de website van Kruibeke.

  •  

Vijvers van Groenendaal

Hengelaars in het bezit van een Vlaams visverlof mogen vrij gebruik maken van de parking van het Kasteel van Groenendaal tijdens de duur van hun hengelsessie in de Linde- of Putselvijver.

Kanaal Leuven-Dijle (Leuvense Vaart) - Vaartkom

In de Vaartkom te Leuven (jachthaven) op de Leuvense Vaart is het vissen enkel toegelaten met de vaste stok. Hengelaars mogen de jachten niet hinderen bij het in- en uitvaren van de jachthaven en bij het aanmeren en vertrekken. Het hengelen dient te gebeuren met respect voor andermans eigendommen, waarbij beschadiging van de jachten moet vermeden worden. Het specifieke visserijreglement voor de Vaartkom is aangebracht op een infopaneel aan de jachthaven.