Visserij

Vissterfte melden

Merk je een (dreigende) vissterfte op? Meld het dan onmiddellijk aan de gemeentelijke milieudienst of de politie. Deze diensten kunnen op het terrein de situatie inschatten.
Voor ernstige vissterftes kunnen de lokale diensten een beroep doen op de milieu-incidentenwerking van de VMM. Deze dienst is 24/24, 7 dagen op 7 bereikbaar en onderzoekt indien nodig de waterkwaliteit ter plaatse. Het meldpunt Milieu-incidenten verwittigt de waterbeheerder, vraagt advies aan ANB, stuurt indien nodig mensen op terrein om staalnames voor waterkwaliteit te doen, geeft advies aan de waterbeheerder voor aanpak van de dreigende of actuele vissterfte. 

Het ANB wordt door het meldpunt Milieu-incidenten geraadpleegd voor advies over te nemen maatregelen. Bij ernstige dreigende of actuele vissterfte brengt ANB ook de PVC op de hoogte zodat de PVC haar leden kan informeren en eventuele vragen van vissers kan beantwoorden. Bij een significante vissterfte kan door ANB een inschatting van de schade aan het visbestand worden gemaakt. 

Het meldpunt Milieu-incidenten werkt enkel ambtelijk, dat wil zeggen, enkel meldingen van gemeenten en andere overheden worden verder behandeld. Meldingen van burgers gaan via de gemeente zodat deze snel ter plaatse kan verifiëren. Zo gaat geen nodeloze tijd verloren aan loze meldingen. 

De waterbeheerder staat daarna in voor het uitvoeren of coördineren van de remediërende acties. De waterbeheerder is finaal verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen, zowel de uitvoering en coördinatie er van als het financieel plaatje. 

Raadpleeg de handige fiche (pdf - 491 KB) waarin je alles te weten komt wat je kan doen bij vissterfte!