Visserij

Visserijbeleid

Het Agentschap voor Natuur en Bos is verantwoordelijk voor het visserijbeleid in Vlaanderen. Het visserijbeleid is een onderdeel van het Milieu- en Natuurbeleid en het Integraal Waterbeleid van de Vlaamse overheid.

De twee basisprincipes van het visserijbeleid zijn:

  • een duurzaam beheer van de natuurlijke visstand en zijn leefomgeving;
  • het verstandig gebruik van de visstand en zijn leefomgeving.

Hoofddoelstelling is dat de visstand zich op natuurlijke wijze kan instandhouden en ook kan worden benut zodat geen blijvend negatief effect ontstaat op de soortenrijkdom en het ecologisch functioneren van de Vlaamse binnenwateren.

Dit visserijbeleid streeft naar duurzaamheid. Zowel de recreatieve visser als de natuurliefhebber dragen hun steentje bij aan dit beleid. Duurzaam visserijbeleid duidt op een visserijbeoefening die het (vaak fragiele) evenwicht van visbestanden en biotopen niet verstoort. Het wil ervoor zorgen dat ook toekomstige generaties nog volop kunnen genieten van een gezond en gevarieerd visbestand in onze Vlaamse wateren. 

Ook streeft het visserijbeleid ernaar dat elke visser met één Vlaams visverlof in alle Vlaamse openbare wateren volgens een duidelijke regelgeving kan vissen.