Visserij

Visserijfonds en provinciale Visserijcommissies

Het Visserijfonds beheert de opbrengst van de verkoop van de visverloven. Die opbrengst wordt geïnvesteerd in de uitvoering van het visserijbeleid en komt dus het algemene belang van de openbare visserij ten goede.

Iedere Vlaamse provincie telt een Provinciale Visserijcommissie. Gekwalificeerde vissersverenigingen schuiven mogelijke kandidaat-leden naar voren. De gouverneur duidt de uiteindelijke commissieleden aan.

De Provinciale Visserijcommissies zijn het wettelijke overlegorgaan tussen de hengelaar en de overheid. Elke visserijcommissie doet jaarlijks voorstellen voor de uitvoering van het visserijbeleid in zijn provincie.

Bij het infoloket van de Provinciale Visserijcommissies kan je terecht voor alle informatie rond visserijregels, viswateren, visrechten, vissoorten en visstandbeheer.