Visserij

Wetgeving

Een strikte wetgeving zorgt ervoor dat de hengelsport een aangename bezigheid is voor jong en oud, maar ook dat men respectvol en doordacht omspringt met dier en milieu. Iedereen die wil vissen, moet zich houden aan de reglementen.

In de folder Reglement openbare visserij 2022 (pdf - 927 KB) lees je alles over de visserijreglementering op de openbare wateren.

Er zijn ook anderstalige versies van de visserijreglementering die je kunt raadplegen:

Wie de volledige visserijwetgeving wil raadplegen, kan terecht bij de Coördinatie Visserijwetgeving (pdf - 801 KB). Daarin vind je alles over de huidige reglementering voor de riviervisserij in het Vlaamse Gewest, en alle uitvoeringsbesluiten.