Natuurinspectie

Milieuhandhavingsdecreet

Het milieuhandhavingsdecreet vind je terug in de titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Het milieuhandhavingsdecreet heeft tot doel om de milieuwetgeving op een uniforme manier te handhaven. Naast de klassieke weg van strafrechtelijke vervolging kan men ook het administratiefrechtelijke spoor volgen. Bestuurlijke maatregelen en geldboetes kunnen hierbij ingezet worden. Daarbovenop verleent het milieuhandhavingsdecreet een hele waaier aan middelen aan boswachters en natuurinspecteurs om op terrein effectief te kunnen optreden.

Een volledige en actuele versie van het milieuhandhavingsdecreet vind je terug op de website van de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving.