E-loket Fauna en Flora

E-loket Fauna en Flora

Je kunt de formulieren in verband met jacht & wildbeheer en schade door soorten ook elektronisch indienen via het e-loket Fauna en Flora. Je hebt daarvoor ofwel een federaal token, ofwel je elektronische identiteitskaart en kaartlezer voor nodig. Het e-loket wordt regelmatig aangevuld met nieuwe formulieren. De papieren versies blijven uiteraard ook bestaan, die vind je op de overzichtspagina 'Formulieren'.

Jacht en wildbeheer

De oude formulieren 'Wildrapport', 'Afschotstatistiek' en 'Voorjaarstelling' zijn omgevormd tot één nieuw formulier: het 'Wildrapport'. Daarin kunnen zowel WBE's als onafhankelijke jachtrechthouders de geschatte voorjaarsstand en de afschotcijfers van de verschillende wildsoorten in het jachtterrein melden. Dit kan via het elektronische formulier op het e-loket Fauna en Flora.

Ook het afschot van grofwild kan elektronisch worden gemeld.

Schade door soorten

Belangrijke schade aan goederen, gewassen, teelten, oogsten, bosaanplantingen of aan voor de landbouw nuttige dieren, komt in aanmerking voor een vergoeding. Om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding vul je het formulier 'Aanvraag vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten' in. Dat kan via het e-loket Fauna en Flora.

Ook opmerkingen op verslagen van terreinbezoeken kunnen elektronisch gemeld worden.

Nuttige info

De toegang tot het e-loket Fauna en Flora wordt geregeld via elektronische identificatie. Je kunt enkel inloggen via je federaal token of elektronische identiteitskaart. Voor die laatste heb je je PIN-code en een kaartlezer nodig. 

Als je naar de toepassing gaat, kom je eerst op de pagina om in te loggen. Afhankelijk van je hoedanigheid meld je je aan als:

  • Particulier -> Burger
  • Medewerker van de Vlaamse Overheid --> VO-medewerker
  • Partner van de Vlaamse Overheid

Daarna kies je hoe je wilt inloggen: via een federaal token of via je elektronische identiteitskaart. Als je wilt testen of je e-id-lezer goed is geïnstalleerd en je webbrowser goed is aangepast, ga je best naar volgende test-pagina: http://test.eid.belgium.be. Als je problemen ondervindt, kun je hier voor hulp terecht: http://test.eid.belgium.be/faq/faq_nl.htm.

Zo kom je op het e-loket Fauna en Flora terecht. Op de homepage kun je je eigen gegevens invullen, en zie je een overzicht van je eventuele reeds ingediende formulieren. Als je klikt op de knop 'Formulieren' bovenaan, kun je kiezen uit formulieren in verband met de jacht of formulieren in verband met schade door soorten.