Bevers

Bevers

De bever maakte rond de eeuwwisseling een opmerkelijke terugkeer in Vlaanderen. De grootste knaagdieren van Europa zijn terug en hun aantal stijgt gestaag. Vooral langs de Dijle en de Maas voelen ze zich in hun sas. Ook elders in Limburg, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen streken intussen beverfamilies neer. Wie langs de waterkant woont, moet mogelijks nog even wennen aan dit mooie knaagdier. Af en toe glippen bevers privégebied binnen om aan bomen en oogst te knagen. 

Schade

Bevers leven in de buurt van water en zijn dol op (loof)bomen, granen, maïs en bieten. Ze wagen zich niet ver op het land, dus alles wat verder dan twintig meter van de oever staat, blijft doorgaans buiten schot. Bevers beschouwen dichter gelegen bomen en landbouwproducten wel als mogelijke voedselbron, met de typische knaagschade tot gevolg. Bevers bouwen dammen in waterlopen. Dit zorgt mogelijk voor opstuwing van water en overlast. Wanneer beverdammen voor hinder zorgen of wanneer je waterschade ondervindt, neem je contact op met de betrokken waterloopbeheerder.

Maatregelen

Gelukkig bestaan er tal van maatregelen die samenleven met bevers aangenamer maken. Hieronder vind je een overzicht van de preventieve basismaatregelen die je kan nemen om schade door bevers aan gewassen en bossen te voorkomen. Enkele extra (vrijblijvende) maatregelen kunnen het effect van je ingrepen nog vergroten.

Schadevergoeding

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet je minstens één van de verplichte basismaatregelen uitvoeren. Bovendien moet je de schade kunnen aantonen. Enkel schade aan professionele gewassen, waters en bossen komt in aanmerking voor een vergoeding. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.


Basismaatregelingen


Extra maatregelingen