Duiven

Duiven

In de stad of in het groen, duiven duiken overal op. De noemer duif telt vele soorten. De houtduif, de Turkse tortel, de stadsduif en de holenduif zijn daarvan de belangrijkste vertegenwoordigers. In de stad zorgen verwilderde duiven vaak voor overlast. Een koppel stadsduiven kan tot 16 jongen per jaar voortbrengen, hun populatie groeit dus erg snel. Hun uitwerpselen beschadigen en ontsieren gebouwen, straten, standbeelden en pleinen. Bovendien zijn ze vaak erg opdringerig. Ook in landbouwgebieden kunnen duiven voor problemen zorgen. Dit omdat zaaizaden, kiemplanten en granen bovenaan hun menukaart prijken.. 

Schade

Een koppel stadsduiven kan tot 16 jongen per jaar voortbrengen, hun populatie groeit dus erg snel. Hun uitwerpselen beschadigen en ontsieren gebouwen, straten, standbeelden en pleinen. Bovendien zijn ze vaak erg opdringerig. Ook in landbouwgebieden kunnen duiven voor problemen zorgen. Dit omdat zaaizaden, kiemplanten en granen bovenaan hun menukaart prijken. Duiven zoeken de hele dag naar voedsel en pikken overal een graantje mee. Ze komen zelden alleen en daarin schuilt vaak het probleem. Van een enkele duif ondervind je niet snel hinder, maar wanneer ze in groep op je eigendom neerstrijken, kan de schade snel oplopen.

Maatregelen

Er bestaat gelukkig een hele reeks maatregelen om duiven bij je teelten vandaan te houden. Hieronder vind je een overzicht van de preventieve basismaatregelen die je kan nemen om schade door duiven aan gewassen, teelten en gebouwen te voorkomen. De extra ingrepen kunnen het effect van je inspanningen versterken. Bieden de genomen maatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door de houtduif, dan kan je overgaan tot bestrijding en bijzondere jacht.

Vergoeding

Voor schade door gedomesticeerde duiven en schade door duiven aan gebouwen kan je geen vergoeding krijgen. Dat kan wel bij schade door houtduiven als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Bovendien moet je de schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte maatregelen genomen hebben. Indien mogelijk moest je bestrijding of bijzondere jacht hebben uitgevoerd. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.


Basismaatreglingen


Extra maatregelingen