Eenden

Eenden

Eenden zie je in alle soorten en maten. De meeste zoeken naar voedsel in, onder of vlak bij het water. Sommige duiken visjes en wormen op, andere leven vooral van water- en oeverplanten. Nu en dan durven ze uitwijken naar graslanden en graanakkers en eten hun buikje rond. Onder die lastige klanten merken we vooral wilde eenden en smienten

Wilde eenden

Het mannetje van de wilde eend heeft een glanzend groene kop, een witte halsband en een bruine borst, terwijl het vrouwtje getooid gaat in een bruine schutkleur. Zo vallen ze in de natuur minder op als ze hun eieren uitbroeden.

Smienten

De mannetjessmient heeft een roodbruine kop met gele bles, zalmroze borst en korte snavel. De vrouwtjes trekken met hun overwegend bruine kleur minder aandacht. Hun typische roep leverde hen de bijnaam fluiteend op. Je krijgt deze soort enkel tijdens de wintermaanden te zien. Daarna trekt hij weer naar de noordelijke toendra.

Schade en maatregelen

Eenden horen bij het water, maar voor een lekker hapje slaan ze graag de vleugels uit. Van een enkel exemplaar ondervind je weinig hinder, maar een zwerm eenden veroorzaakt mogelijk schade aan graslanden of gewassen. Gelukkig kan je een pak maatregelen nemen om dit tegen te gaan. Hieronder vind je een overzicht van de preventieve stappen die je kan ondernemen om schade door eenden aan je gewassen en teelten te voorkomen. De overige ingrepen kunnen het effect van je inspanningen nog versterken. Omheiningen zijn enkel effectief bij vogels met niet-vliegende jongen.

Bijzondere jacht en bestrijding

Bieden de genomen basismaatregelen onvoldoende bescherming tegen schade door wilde eenden of smienten, dan kan je soms overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Voor smienten kan bijzondere jacht enkel voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan andere landbouwteelten dan permanent grasland.

Schadevergoeding

Heb je toch schade geleden? Dan kan je in aanmerking komen voor een vergoeding. Daarvoor moet je de schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte basismaatregelen genomen hebben. Indien mogelijk moest je bij schade door wilde eenden of smienten overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Bovendien moeten de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein waarin de soorten niet bejaagbaar zijn en ook niet bestreden mogen worden. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.


Basismaatregelen


Extra maatregelen