Ganzen

Ganzen

In de herfst arriveren ganzen in V-formatie uit het hoge noorden en brengen hier de winter door. Ze komen in alle soorten en maten en houden de vogels gezelschap die hier het hele jaar rond verblijven.

Soorten ganzen

De (kleine) rietgans herken je aan haar bruine verenkleed en witte kont. De bruingrijze kolgans dankt haar naam aan de witte vlek rond haar snavel en onregelmatige zwarte strepen op de borst. Met haar zwartgestreepte grijze vleugels en wit masker, springt de brandgans er zo tussenuit. De grauwe gans en de Canadese gans loop je het vaakst tegen het lijf. Die laatste ontsnapte ooit uit gevangenschap en zie je sindsdien overal in Vlaanderen opduiken. Met hun typerende zwarte hals en kop, witte borst en witte keel herken je ze meteen.

Ganzenschade

Zowel tijdens de zomer als in de winter kunnen ganzen graslanden en akkerbouwgewassen belagen. Hieronder vind je een overzicht van wat je kan doen om schade door ganzen te voorkomen. Extra maatregelen vergroten het effect. Omheiningen zijn enkel effectief bij vogels met niet-vliegende jongen. Bieden deze acties onvoldoende bescherming tegen schade door de grauwe gans of de Canadese gans, dan kan je soms overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding.

Ook de brandgans kan je bestrijden wanneer deze schade veroorzaakt aan professioneel geteelde gewassen of ter bescherming van de wilde fauna en flora in de periode tussen 1 mei en 30 september. Dit kan je melden via dit formulier. Schade door brandgans in de periode 1 mei en 30 september komt niet in aanmerking voor een schadevergoeding.

Schadevergoeding

Heb je toch schade geleden? Dan kan je een schadedossier indienen. Daarvoor moet je minstens één van de preventieve basismaatregelen genomen hebben. Indien mogelijk moest je overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Bovendien moet je de schade kunnen aantonen. 

Al zijn er uitzonderingen op deze regel. Schade door toedoen van de kolgans, de rietgans, de grauwe gans en de kleine rietgans komen ook zonder preventieve actie in aanmerking voor een schadevergoeding, voor zover de schade optreedt van 1 november tot en met 15 maart en in de volgende speciale beschermingszones

  • Krekengebied 
  • Durme en middenloop van de Schelde 
  • Schorren en polders van de beneden-Schelde 
  • IJzervallei 
  • Poldercomplex 
  • Het Zwin 
  • Polders 
  • De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld 
  • Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout 

Bij schade door de grauwe en Canadese gans kan je enkel een vergoeding krijgen als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Bij schade door uitheemse soorten die niet tot het jachtwild behoren, zoals de nijlgans, Indische gans of Magelhaengans, kom je sowieso niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit geldt ook voor verwilderde of verbasterde ganzen.


Basismaatreglingen


Extra maatregelingen