Vossen

Vossen

Vossen zijn prachtige roofdieren die de hoofdrol spelen in talrijke verhalen en legendes. Nu ze weer vaker voorkomen in Vlaanderen, moeten we af en toe nog wennen aan hun aanwezigheid. Ze leveren nochtans nuttig werk. Muizen en ratten vormen een favoriet deel van het vossendieet, waardoor ze knaagdierplagen helpen voorkomen. Ook zwakkere of zieke wilde dieren ruimen ze uit de weg. Zo houden ze populaties gezond. 

Schade

Vossen eten erg gevarieerd. Ze jagen op gevogelte en kleine zoogdieren, maar ook insecten, vruchten en bessen staan op het menu. Op zoek naar lekkers dringt het dier domeinen binnen waar hij schade kan veroorzaken. Een vos kiest doorgaans de gemakkelijkste weg naar zijn prooi. Eens in een hoenderhok, doodt hij vaak alle aanwezige dieren. Na een smakelijke maaltijd laat hij het gros onaangeroerd achter. Ook in pasgeboren biggen en lammetjes durft hij soms zijn tanden zetten.

Maatregelen

Hieronder vind je een overzicht van de preventieve basismaatregelen die je kan nemen om vossen de toegang tot je eigendom te ontzeggen. Extra ingrepen kunnen het effect van je inspanningen nog versterken.

Bijzondere jacht en bestrijding

Als de preventieve basismaatregelen onvoldoende bescherming bieden, kan je bijzondere jacht of bestrijding uitvoeren.

Schadevergoeding

Om aanspraak te maken op een schadevergoeding moet je de schade kunnen aantonen en minstens één van de verplichte preventieve basismaatregelen uitvoeren. Indien mogelijk moest je overgaan tot bijzondere jacht of bestrijding. Je komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.


Basismaatregelingen


Extra maatregelingen