Welke soort schade heb je aan je domein?

Welke soort schade heb je aan je domein?

Hieronder zie je een lijst van mogelijke soorten schade die berokkend kunnen worden door verschillende dieren. Ga eerst na welke schade je hebt, en bekijk daarna de mogelijke diersoorten die daarvan de oorzaak kunnen zijn. Als je doorklikt krijg je handige fiches met informatie per dier. Kun je niet uitmaken welke diersoort bij jou de oorzaak is? Raadpleeg dan een van onze contactpersonen.


Schade aan gewassen en teelten

Schade aan bossen

Schade aan gronden

Schade aan visserij

Schade aan vee of neerhofdieren

Schade aan gebouwen

Schade aan auto's