Exoten

Invasieve exoten houden, kweken, verkopen en transporteren

Invasieve exoten die op de lijst staan van de Europese verordening n° 1143/2014 mogen niet worden gehouden, gekweekt, vervoerd, gebruikt, uitgewisseld, of worden toegestaan om zich voort te planten.

Afwijkingen op de verbodsbepalingen

Het ANB kan een afwijking verlenen op de verbodsbepalingen, in functie van

  • Onderzoek
  • Ex situ bewaring (het behoud van soorten buiten hun natuurlijke habitat)
  • Geneeskundig gebruik

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de verleende afwijkingen conform Artikel 8 van de Europese verordening en Artikel 31/3 van het Soortenbesluit.

Vergunningnr. Wetenschappelijke naam Gebruikelijke naam Aantal of volume Doeleinde Gecombineerde nomenclatuur
ANB BL FF V17-00038-VB Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikker 160 dieren Onderzoek ex 0106 90 00
ANB BL FF V18-00116-VB Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikker 160 dieren Onderzoek ex 0106 90 00
ANB BL FF V18-00213-VB Eriocheir sinesis Chinese wolhandkrab   Onderzoek ex 0306 24 80
ANB BL FF V19-00047 Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikker 4 dieren Onderzoek ex 0106 90 00
ANB BL FF V20-00208 Eriocheir sinensis + Orconectes limosus Chinese wolhandkrab + Gevlekte rivierkreeft   Onderzoek ex 0306 24 80 + ex 0306 29 10

Er is ook een verbod op import en handel. Afwijkingen op het importverbod behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid. Afwijkingen op het handelsverbod behoren tot de bevoegdheid van de Europese Commissie.

Het is nooit toegestaan om (invasieve) exoten vrij te laten in het milieu.