Voorbeelden van invasieve exoten

Voorbeelden van invasieve exoten

De problemen die invasieve exoten kunnen veroorzaken, zijn heel verschillend. Zij kunnen nadelig zijn voor de natuur, doordat andere soorten worden onderdrukt of opgegeten. Vaak dragen zij ook ziektes mee, waartegen de andere soorten slecht zijn bestand. Een aantal invasieve exoten vormen dan weer een gevaar voor de volksgezondheid. Of zij veroorzaken economische schade, bv. omdat de bevaarbaarheid van waterlopen in het gedrang komt. Het doel van het beheer kan dan ook heel verschillend zijn. Die hangt af van het schadebeeld en van de populatie. We geven hieronder enkele voorbeelden.

Rimpelroos, mahonie, en andere struiken

Verschillende struiken die voor tuinen worden gekweekt en verkocht, gedragen zich problematisch eenmaal zij in de natuur zijn beland. Voorbeelden van dergelijke soorten zijn rimpelroos, rode ribes, mahonie en sommige cotoneasters. Als die struiken uitgroeien tot ondoordringbare struwelen, verdwijnt beschermde natuur met tal van speciale dieren en planten.

Het is daarom verstandig om niet-invasieve soorten of -beter nog- inheemse soorten in tuinen aan te planten (bv. meidoorn, liguster, Gelderse roos). Groenafval dumpen in de natuur is geheel uit den boze. Omdat de problemen voor de natuur zo ernstig zijn, is de verkoop van sommige soorten zelfs verboden.

Canadese gans

De Canadese ganzen werden vanaf de jaren 1920 in Europa ingevoerd als jacht- en parkvogel, maar planten zich gemakkelijk voort in het wild. Populaties breiden zich op korte tijd sterk uit.

De ganzen die in onze streken van nature voorkomen zijn wintergasten, zoals de kleine rietgans en de kolgans. Deze trekvogels overwinteren elk jaar in Nederland en (het noorden van) Vlaanderen. Canadese ganzen zijn ook in de zomer aanwezig. Hierdoor worden de groei en bloei van planten belemmerd. Dat is een probleem in landbouw-, recreatie- en natuurgebied. Bovendien zorgen de dieren voor een sterke mestproductie, waardoor de kwaliteit van deze gebieden sterk afneemt.

Het is dan ook nodig om de populatie van Canadese ganzen, en andere overzomerende ganzensoorten, in toom te houden door de ganzen te vangen of af te schieten.

Chinese wolhandkrab

De Chinese wolhandkrab is een krabbensoort uit Oost-Azië. De soort is met schepen meegereisd naar Europa en komt nu ook in Vlaanderen voor. Aangezien de soort in onze wateren geen natuurlijke vijanden kent, blijft ze zich langzaam uitbreiden.

De Chinese wolhandkrab is een alleseter die zich te goed doet aan algen, wormen, schelpdieren en kleine vissen. Hierdoor vormt de krab een bedreiging voor inheemse soorten. Ze vernielen ook visnetten en fuiken en zorgen soms voor opstoppingen van watervoorzieningssystemen.

De krab plant zich voort in zee en kan dan ook niet worden uitgeroeid. Enkel lokale overlast kan beperkt worden (bv. met valemmers).

Japanse duizendknoop

Japanse duizendknoop is een plantensoort die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt. De plant werd als tuinplant in Europa ingevoerd en is daardoor in onze wegbermen en natuur verzeild geraakt. Ze brengt hierbij de natuurlijke plantengroei, zichtbaarheid en stabiliteit in het gedrang.

Als onkruid is Japanse duizendknoop bijzonder hardnekkig. De soort maakt sterke wortelstokken die moeilijk te verwijderen zijn. De soort kan bovendien via fragmenten van deze wortelstokken verspreid worden.

Japanse duizendknoop kan op meerdere manieren bestreden worden, maar geen enkele manier biedt garantie op succes. De boodschap is om voorzichtig om te springen met grondverzet om nieuwe haarden te vermijden. Wie kiest voor bestrijding, moet deze voldoende lang aanhouden.

Wasbeer

De wasbeer is een roofdier uit Noord-Amerika. Hij is in Europa als pelsdier ingevoerd. De wasbeer plant zich gemakkelijk voort in het wild. Populaties kunnen zich op korte tijd sterk uitbreiden.

Het natuurlijke wild in Europa, zoals kikkers, hagedissen, kleine zoogdieren en vissen, heeft er een vijand bij. Wasberen houden zich ook graag in menselijke omgeving op. Het zijn alleseters die vuilnisbakken en voorzieningen voor huisdieren opzoeken. Europese wasberen zijn ook drager van de wasbeerrondworm, die voor mensen gevaarlijk kan zijn.

Omdat de populatie in Vlaanderen nog heel klein is, kan de vestiging van de wasbeer nog worden vermeden. Door dit tijdig te doen kan heel wat leed in de toekomst worden vermeden.

Andere voorbeelden

Op ecopedia.be vind je lijsten van andere invasieve exoten, waaronder de soorten van de Europese verordening n° 1143/2014, waarvoor wettelijke bepalingen gelden.