Ziekten bij in het wild levende dieren

Monitoring van vogelgriep bij in het wild levende vogels

De bewaking van vogelgriep (Aviaire influenza) bij wilde vogels is gebaseerd op een actieve en passieve monitoring. Deze bewaking heeft als doel de tijdige detectie van vogelgriepvirussen ter bescherming van pluimvee in pluimveebedrijven en ter vrijwaring van de openbare dierengezondheid en volksgezondheid.

Meld abnormale sterfte van wilde vogels in Vlaanderen en in Wallonië via het gratis telefoonnummer van het ‘call center vogelgriep’: 0800/99777.
Vervolgens wordt er door medewerkers van FAVV (Federaal Agentschap voor de VoedselVeiligheid) en het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) nagegaan of het kadaver voldoet aan welomschreven criteria voor zogenaamde ‘abnormale sterfte’. Indien dat het geval is, worden de kadavers door het ANB ingezameld voor een autopsie en voor serologisch en virologisch onderzoek door het CODA (Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie).

De actieve monitoring geeft een idee van de aanwezigheid van de griepvirussen die bij wilde avifauna circuleren door een gerichte staalname in vogelpopulaties. Voor het actieve toezicht bij de wilde avifauna is er een samenwerking met ornithologen van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (monstername bij ringwerk van wilde avifauna), met het Réseau de surveillance sanitaire van de universiteit van Luik (monstername bij jachtactiviteiten), met het CODA en met het FAVV. Alle monsters die bij die screenings genomen worden, worden verstuurd naar het CODA voor analyse. De analyses door CODA gebeuren verspreid over het jaar naargelang de capaciteit van het betreffende laboratorium. 

De passieve monitoring heeft tot doel de circulatie van vogelgriepvirussen bij dood gevonden in het wild levende vogels zichtbaar te maken door het inzamelen van dode en stervende in het wild levende vogels voor autopsie, serologisch en virologisch onderzoek. De passieve bewaking gebeurt door de gewesten in samenwerking met het FAVV, CODA en Dierengezondheidszorg Vlaanderen. Bij hen vind je meer informatie terug over het plan van aanpak van deze passieve monitoring.