Geocaching: wat mag en wat mag niet?

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Geocaching: wat mag en wat mag niet?

Aan welke voorwaarden moet een cache voldoen?

Caches moeten veilig worden aangemaakt: ze mogen de zoeker of bomen niet verwonden, ze moeten onschadelijk zijn voor de omgeving en ze mogen de wilde dieren niet verstoren.

Om de natuur te beschermen mag je geocaches nooit plaatsen in verblijfplaatsen van dieren zoals nestkasten of holen in de grond en in bomen.  Geocaches mag je ook nooit aanbrengen op kwetsbare plekken zoals ruïnes, moerassen of voorjaarsflora.

Waar mag je een cache verstoppen (met of zonder toestemming)?

Op de website van Natuur en Bos (www.natuurenbos.be) vind je de goedgekeurde toegankelijkheidsregelingen van natuurgebieden in Vlaanderen.

Voor deze gebieden gelden volgende afspraken

  • In speelzones verstop je geen geocaches
  • Tot een afstand van 3 meter van de rand van de opengestelde weg mag je een cache verstoppen op voorwaarde dat je een toestemming van de eigenaar van het gebied hebt
  • In vrij toegankelijke zones of struinnatuur mag je je cache overal plaatsen

Aan wie moet je toestemming vragen?

Je vraagt toestemming aan de eigenaar van het natuurgebied. Op deze pagina kan je nakijken aan wie je een toestemming moet vragen: www.natuurenbos.be/inopenbarebossen.

Belangrijk is dat je zoveel mogelijk informatie en fotomateriaal toevoegt om de aanvraag vlot te kunnen afhandelen.

Wat zijn de spelregels rond geocaching in de natuurgebieden van Natuur en Bos?

In de natuurgebieden van Natuur en Bos mag je zonder schriftelijke toestemming geocaches plaatsen tot een afstand van drie meter langs een opengesteld pad en tot op een hoogte van maximaal drie meter. Deze natuurgebieden zijn donkergroen gekleurd op de kaart op de website van Natuur en Bos.

Het verstoppen van geocaches mag niet in voorgenoemde kwetsbare plekken, net als in hondenlosloopzones, speelzones en begrazingszones. Boomklimcaches, hengelcaches en ondergrondse caches zijn verboden. De boswachter kan geocaches verwijderen die niet voldoen aan de voorwaarden. Natuur en Bos is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan caches.