Geocaching: wanneer en hoe moet ik een toestemming aanvragen?

Geocaching: wanneer en hoe moet ik een toestemming aanvragen?

Om de natuur te beschermen mogen caches nooit worden verstopt in dassenburchten, vossenholen, holtes in bomen, ruïnes, moerassen…

Check op de kaart met struinnatuur of je van de paden mag in het natuurgebied waar je een cache wilt plaatsen: www.natuurenbos.be/buitendepaden#kaart.

Als je van de paden mag, mag je je cache overal plaatsen.

Mag je niet van de paden, dan mag je caches enkel plaatsen en zoeken tot een afstand van 3 meter van de rand van de weg op voorwaarde dat je een toestemming van de eigenaar/beheerder van het gebied hebt. Op deze pagina kun je checken aan wie je een toestemming moet vragen: www.natuurenbos.be/inopenbarebossen. Belangrijk is dat je zoveel mogelijk informatie en fotomateriaal toevoegt om de aanvraag vlot te kunnen afhandelen.