/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/duinstruweel_reinhadrt_strubbe_verkleind.jpg||Duindoorn © Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/img_7791_foto_guy_vileyn_zeker.jpg||Simliduinen © Guy Vileyn /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/open_biotopen_simliduinen_reinhardt_strubbe_verkleind.jpg||Simliduinen © Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/rugstreeppad_natterjack_toad_keuzkrote_crapaud_calamite_reinhardt_strubbe_4_verkleind.jpg||Rugstreeppad © Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/wandelaars_in_de_duinen_reinhardt_1_verkleind.jpg||© Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/parnassia_grass_of_parnassus_sumpf-herzblatt_parnassie_des_marais_reinhardt_strubbe_1.jpg||Parnassia © Reinhardt Strubbe

Deze duinen in Nieuwpoort zijn vrij jonge duinen met een heel reliëfrijk landschap. Ze zijn ongeveer 30 hectare groot en maken deel uit van een voormalige duinengordel die zich tussen De Panne en Nieuwpoort uitstrekte. Wandel door het begrazingsblok of klim naar het centraal uitkijkplatform van De Simliduinen en geniet van het uitzicht. Aan de kant van de woonwijk is een struinzone, waar de bezoeker vrij mag rondlopen zodat die de natuur nóg beter kan beleven.

Troeven
  • Europese topnatuur in de duinen
  • Wandelen door begrazingsblok
  • Mooi uitzicht

Beschermde duinnatuur

Hier is de duinnatuur heel gevarieerd: open zones met onbegroeide zandplekken, droge duingraslanden, mosduinen, duinpannes, afwisselend met gesloten duinstruweel en duinbos. De vochtige duinpannes herbergen zeldzame soorten als parnassia en moeraswespenorchis. De mosduinen en onbegroeide plekken in het gebied zijn betekenisvol voor planten als de kegelsilene en de walstrobremraap en voor ongewervelden zoals de harkwesp en de kleine parelmoervlinder.

Waardevolle poelen

De poelen die in het gebied verspreid zijn, bieden uitbreidingsmogelijkheden voor onder andere de rugstreeppad, een bedreigde amfibiesoort en doelsoort van de Europese habitatrichtlijn. De zachthellende oevers zorgen voor een optimale biotoop voor de ontwikkeling van water- en oeverplanten.

Pony's houden de duinen open

In het natuurdomein grazen pony's. Die helpen bij het beheer en vervullen een belangrijke rol in het ecosysteem. De kudde voorkomt overwoekering van de waardevolle duingraslanden en vochtige duinpannen door planten als helmgras en verscheidene andere gras- en struiksoorten in toom te houden.

Grensoverschrijdend natuurgebied

De Simliduinen zijn onderdeel van een grensoverschrijdend beschermd natuurgebied “Westkust-Dunes de Flandre”, tussen het Franse Duinkerke en het Belgische Westende. Dit beschermd natuurgebied maakt deel uit van het Europees Natura 2000-netwerk.

/sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/duinstruweel_reinhadrt_strubbe_verkleind.jpg||Duindoorn © Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/img_7791_foto_guy_vileyn_zeker.jpg||Simliduinen © Guy Vileyn /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/open_biotopen_simliduinen_reinhardt_strubbe_verkleind.jpg||Simliduinen © Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/rugstreeppad_natterjack_toad_keuzkrote_crapaud_calamite_reinhardt_strubbe_4_verkleind.jpg||Rugstreeppad © Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/wandelaars_in_de_duinen_reinhardt_1_verkleind.jpg||© Reinhardt Strubbe /sites/default/files/anb_natuurgebieden_images/domein__579/parnassia_grass_of_parnassus_sumpf-herzblatt_parnassie_des_marais_reinhardt_strubbe_1.jpg||Parnassia © Reinhardt Strubbe

Actietips

21

Wandelen

Verschillende wandelpaden doorkruisen het gebied.

23

Mountainbiken

Er is een MTB-pad aan de westkant van het gebied

Bekijk de kaart

Boswachter

Guy Vileyn
Neem contact op >

Downloads

Hoe geraak je er?

Ingang

Kinderlaan, 8620 Nieuwpoort

De Simliduinen op de grens van Nieuwpoort met Koksijde heeft meerdere kleine ingangen in de Kinderlaan, Louiseweg, Emile Verhaerenlaan en Elisalaan.

Met het openbaar vervoer

De kusttram stopt vlakbij. Stippel je route uit op www.delijn.be

Met de auto

Volg E40 afrit Nieuwpoort en volg de Kinderlaan tot aan de Simliduinen.

Met de fiets

De Simliduinen liggen tussen knooppunten 82 en 24 van het fietsknooppuntennetwerk.