FAQ – Parkbos

FAQ – Parkbos

BEHEER EN ONDERHOUD

BELEVINGBEHEER EN ONDERHOUD


Waarom staan er geen vuilnisbakken in het Parkbos?

Slechts op een paar plaatsen staan vuilnisbakken. Dit heeft verschillende redenen. Vooreerst is al uit veel onderzoek gebleken dat vuilnisbakken sluikstort en zwerfvuil aantrekken. Er wordt huishoudelijk afval in de vuilnisbakken gedeponeerd, waardoor de eigenaar het gratis kwijt is, maar de vuilnisbakken snel vol zitten. Een papiertje wordt er ook al eens naast gegooid en waait zo verder het natuurgebied in. Een andere reden is de kost voor het ledigen. Gewone vuilniswagens geraken vaak niet tot aan de vuilnisbakken, waardoor de kostprijs voor lediging hoog is. Bovendien zouden de vuilniswagens de rust voor natuur en bezoekers verstoren.

Daarom rekenen wij op de verantwoordelijkheid van de bezoeker: breng gerust iets te eten of te drinken mee naar het Parkbos, maar neem nadien ook je afval terug mee naar huis.

Hoe wordt zwerfvuil en sluikstort aangepakt?

We proberen zwerfvuil en sluikstort te voorkomen door het bewust niet plaatsen van vuilnisbakken (zie uitleg bij ‘Waarom staan er geen vuilnisbakken in het Parkbos?’). Vinden we toch ergens afval, dan haalt de gemeente of de boswachter het op. Gelukkig kunnen we ook beroep doen op de vrijwilligers van Mooimakers. Interesse om tijdens je wandeling mee de handen uit de mouwen te steken en dit probleem te verhelpen? Lees hier hoe dat kan >
Sluikstort melden, kan (afhankelijk van het grondgebied waar het ligt) via deze wegen:


Waar mag mijn hond loslopen?

In bossen en natuurgebieden van het Parkbos moeten honden altijd aan de leiband. Dat is misschien niet zo prettig, maar wel noodzakelijk om de rust in de natuur te bewaren. In het Parkbos hebben we wel het geluk twee hondenlosloopzones te kunnen aanbieden. Vind de locaties van deze hondenlosloopzones en meer info >

Waarom staat het gras zo lang op de hondenlosloopzones en waarom zijn de gaten in de omheining zo groot?

De hondenlosloopzones bevinden zich in natuurgebied, waar de natuur prioritair is. Wandelaars en honden zijn er te gast. In functie van de biodiversiteit wordt het gras niet intensief gemaaid. De grote gaten in de omheining zorgen ervoor dat kleine zoogdieren geen barrière ervaren in hun verplaatsingen. We zijn ons bewust dat dit niet voor elke hond ideaal is, maar hopen dat menig hond en baasje er toch hun hart kunnen ophalen.

Hoe zit het met het onderhoud van de hondenlosloopzones?

Omwille van het behoud van de biodiversiteit wordt er niet intensief gemaaid. Herstellingen aan de infrastructuur worden gedaan wanneer nodig en van zodra mogelijk. We vragen aan de gebruikers om mee zorg te dragen voor de infrastructuur. De hondenpoeppalen worden wekelijks geledigd. Door verlof of ziekte kan het in uitzonderlijke gevallen gebeuren dat hier van afgeweken wordt.

Waarom worden bomen zo dicht bij elkaar aangeplant en waarom worden ze nadien gekapt?

Het is inderdaad zo dat de bomen bewust dicht bij elkaar aangeplant worden. De reden is dat ze sowieso niet allemaal zullen overleven, ook niet als ze ver van elkaar staan. Alleen de sterkste bomen weten zich goed te wortelen en effectief uit te groeien tot boom. Ze worden dus dicht bij elkaar geplant zodat er voldoende bomen overblijven om een bos te vormen, maar ook om de concurrentie te laten spelen. Door dicht bij elkaar te staan worden ze namelijk verplicht om eerst omhoog (naar het licht toe) te groeien en daar een mooie kruin te vormen.

De bomen die daar het best in slagen, worden later geselecteerd als “toekomstboom” en aangeduid met een blauwe bol op de stam. De bomen errond worden dan gekapt, om die sterke bomen meer licht en ruimte te geven, zodat die verder kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen en zo dus effectief een goede toekomst tegemoet kunnen gaan.

Welk maaibeheer wordt er toegepast in het Parkbos?

Voor het bekomen van een betere biodiversiteit, wordt er een extensief maaibeheer toegepast. Dat wil zeggen dat er 2 keer per jaar gemaaid wordt, 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar. Dit met aandacht voor netheidsboorden langs de paden.

In deelgebied Scheldevelde nemen de schapen een groot deel van het maaiwerk voor hun rekening, door er regelmatig te grazen.

De ezels en runderen zorgen door hun graasgedrag dat niet alles spontaan verbost en er open plekken blijven in het landschap.

Hoe wordt het knuppelpad onderhouden?
Het knuppelpad werd aangelegd in thermisch behandeld grenenhout. Dat is een lokale en dus duurzame houtsoort, maar niet de allersterkste. Regelmatig is er al eens een plank stuk en dan proberen de arbeiders of boswachter dit zo snel mogelijk te herstellen. Zie je zelf een plank die stuk is of los ligt, dan vragen we dit te melden door een mailtje te sturen naar info@parkbos.be.

Andere onderhoudswerken, zoals herstel van de leuningen van de brug, staan op de planning en worden uitgevoerd van zodra mogelijk.

De houten stootranden van het pad zijn helaas al op meerdere plaatsen verdwenen. Deze vervangen is niet altijd meer mogelijk omdat de planken er onder soms niet meer stevig genoeg zijn. Op langere termijn voorzien we het nodige budget voor een totaalaanpak van het knuppelpad en dan kunnen de randen ook hersteld worden. Ondertussen is het pad zeker nog goed bruikbaar.

Tenzij het onder water staat natuurlijk, want na uitzonderlijk veel regen kan dat al eens een paar dagen het geval zijn. Dit voorkomen is onmogelijk en ook niet wenselijk, het knuppelpad bevindt zich namelijk in een natuurlijk buffergebied dat het overstromen van nabijgelegen woningen voorkomt. 

De fietssnelweg F7  tussen de Parkbosbruggen en de Klossestraat is in slechte staat, wat wordt hieraan gedaan?

In het najaar van 2022 zijn de partners van het Parkbos overeengekomen dat de toplaag van het fietspad zal vervangen worden door een geschikter materiaal. De zomer van 2024 wordt vooropgesteld voor de uitvoering van de werken, aangezien voorafgaand een aantal administratieve procedures doorlopen moeten worden en de werken dienen te gebeuren bij warm weer.

Hoe zit het met de verlichting in het Parkbos?

In bos en natuurgebied proberen we verlichting te beperken, om zo lichtvervuiling en lichthinder voor dieren tegen te gaan.
De verlichting is in eigendom en beheer van de gemeente waarop ze staat. Voor vragen daarover kan je contact opnemen met:


Hoe worden de paden toegankelijk gehouden?
De opengestelde wegen en paden worden periodiek onderhouden. Ze worden wel maar twee tot hooguit 3 keer gemaaid. Het Parkbos wordt maximaal natuurgericht beheerd, er worden dan ook bewust veel kansen en ruimte voor spontaneïteit en wildernisgevoel open gelaten. Veel van wat als ongemak ervaren wordt door de bezoekers, is niet zo ernstig dat een dringende of prioritaire ingreep nodig is. Sommige bezoekers nemen zelf ook de moeite om een overhangende tak of braam te verhelpen of te verwijderen om zo het gemak van de medegebruikers te verzekeren. Is een grotere ingreep nodig om b.v. een boomstam van het pad te verwijderen, dan vragen wij dit te melden via info@parkbos.be.

Waarom zijn er nog jachtterreinen in het Parkbos?

Het Agentschap voor Natuur en Bos dient voor haar terreinen in eigendom jaarlijks een jachtplan in om volgende redenen:

  • Om snel te kunnen schakelen indien schadelijke soorten, waarvoor jachtverpachting noodzakelijk is, opduiken (jachtplannen kunnen slechts één keer per jaar worden ingediend).
  • Om te voorkomen dat derden percelen van het Agentschap voor Natuur en Bos indienen. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos voert haar jachtrecht zelden uit en voert hierover steeds de nodige communicatie.

Welke maatregelen worden genomen in de strijd tegen droogte?
Er loopt een proefproject waarbij we o.a. aan de hand van stuwtjes neerslag langer proberen vast te houden. In plaats van snel af te vloeien kan het water zo infiltreren in de bodem en bijgevolg de grondwatertafel verhogen. Op die manier kunnen zowel natuur als landbouwgewassen langer genieten van regenbuien. De stuwtjes zijn regelbaar en worden gemonitord om ongewenste overstromingen bij langdurige intense regenbuien te voorkomen.

Welke maatregelen worden genomen in de strijd tegen de Aziatische hoornaar?
Preventief zijn er helaas weinig afdoende maatregelen te nemen. Wel dringen we er op aan om een foto van de hoornaar of het nest te maken (blijf op een veilige afstand) en een melding te maken bij Vespa-Watch. Gaat het om een acute situatie, bel dan meteen de brandweer. Gelieve ook info@parkbos.be op de hoogte te brengen.

Meer informatie over de soort vind je via natuurenbos.be en vlaamsbijeninstituut.be. 


BELEVING


Hoe geraak ik in het Parkbos?

Info over hoe je in het Parkbos kan geraken vind je hier.

Waar kan ik een wandelkaart en andere documentatie over het Parkbos vinden?
Die kan je hier downloaden:

Kan ik op stap met een gids in het Parkbos?

Jawel! Elke 3e zondag van de maand staan de Parkbosgidsen je op te wachten om hun kennis over natuur en erfgoed met jou te delen. Meer info vind je hier.

Een gegidste wandeling op maat van jouw organisatie, bedrijf of school kan je aanvragen via info@parkbos.be. Zo’n wandeling kost 60 euro voor een groep van maximum 25 personen. Is je groep groter, dan proberen we (tegen een meervoud van het bedrag) meerdere gidsen te voorzien en splitsen we de groep op.

Met kinderen of de hele klas naar het Parkbos?

Ook met kinderen valt er heel wat te beleven in het Parkbos! Ze kunnen er in de Hemelrijkstraat het grootste speelbos van Oost-Vlaanderen ontdekken, Speelbos Speelrijk. Bovendien kan je hier naartoe wandelen via het multimovepad (dat een lus vormt van 4 km en ongeveer halverwege passeert in het Speelbos Speelrijk). Een overzicht van alle speelzones in het Parkbos vind je hier.

Hoe je zelf een bosbingo of ander leuk spel in het Parkbos organiseert, vind je hier.

Leer je jouw klas graag iets bij over de natuur en wens je daarvoor op pad te gaan met een opgeleide gidst? Doe dan een aanvraag via info@parkbos.be. Per gids vragen we een bijdrage van 60 euro.

Op bepaalde paden is er al eens gemengd verkeer van voetgangers, fietsers, ruiters... is dat wel veilig?

Voor de toegankelijkheid van bos en natuurgebieden maakt het Agentschap Natuur en Bos “toegankelijkheidsregelingen” op. Die regelen wie zich waar mag begeven. Het toegankelijkheidsplan voor deelgebied Grand Noble en het Zwijntjesbos kan je hier terugvinden. Het toegankelijkheidsplan voor deelgebied Scheldevelde is nog in opmaak. Ook op het terrein kan je door middel van de bordjes zien wie zich waar mag begeven.

De naleving van de toegankelijkheidsplannen zorgt voor veiligheid. Verder is respect van elke bezoeker tegenover andere bezoekers belangrijk om het Parkbos voor iedereen een aangename plaats te houden.

Kan ik een fotoshoot, filmopname of andere activiteit (feest, wedstrijd...) organiseren in het Parkbos?

Dat kan, maar je dient hiervoor contact op te nemen met  Natuurinvest: info@natuurlocaties.be.

Voor een filmopname, dien je dit te doen door dit formulier in te vullen.

Jammer dat er zo weinig horecagelegenheden zijn in het Parkos. Hoe komt dat en waar kan ik toch iets eten of drinken?

Het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) van het Parkbos laat horeca enkel toe in de portaalzones. Horecagelegenheden brengen namelijk extra verkeer met zich mee, van bezoekers en leveranciers. Door horeca aan de rand van het Parkbos te houden, kan men de rust in het Parkbos beter garanderen. Waar je dan wel terecht kan, vind je hier.

Waar vind ik sanitair in het Parkbos?

Er is geen sanitair beschikbaar. Je kan aankloppen bij een horecazaak of in een openbaar gebouw van de gemeente. 


Waar kan ik parkeren en waarom zijn er zo weinig parkeerlocaties?
Bij de opmaak van het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk UitvoeringsPlan) Parkbos werd er voor gekozen om enkel in de onthaalzones parkeergelegenheid te voorzien. Op die manier blijft het rustig en veilig in het Parkbos zelf. De aanleg van kleine en verspreide parkings leidt tot zoekverkeer, wat nadelig is voor de rust en veiligheid in het gebied.

Met de fiets of het openbaar vervoer komen, is nog beter! Zowel op de autoparkings van de onthaalzones als op verschillende andere locaties in het Parkbos zijn er fietsenstallingen te vinden.
De locaties van de bushaltes en de autoparkings vind je hier.