LIFE 3n-Stierkikker

                   

De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot die zich thuis voelt in voedselrijke wateren en hier geen natuurlijke vijanden heeft. De stierkikker is vanuit Amerika naar Europa gebracht en is sinds de jaren negentig in Vlaanderen verwilderd. Vooral in de provincie Antwerpen komen grote populaties voor. In de vallei van de Grote Nete zorgt de stierkikker ervoor dat onze inheemse kikkers en salamanders er geen kansen meer krijgen. Elk jaar breidt hij hier zijn leefgebied stroomopwaarts en -afwaarts uit. De traditionele bestrijding met de bestaande technieken, zoals fuiken plaatsen en vijvers laten leeglopen, is niet meer voldoende.

Het Life-project 3n-stierkikker combineert verschillende bestrijdingstechnieken om de verdere verspreiding van de Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen. Een van die technieken is het uitzetten van steriele triploïde (3n) kikkers.  Bij een 3n-kikker komen in de celkern van elk chromosoom drie exemplaren voor in plaats van de normale twee. Na jaren onderzoek zijn de wetenschappers van Hogeschool PXL erin geslaagd om steriele exemplaren te kweken.

Het project ging officieel van start in oktober 2019 en loopt tot maart 2025. Volg het hier op de voet! Het LIFE-project 3n-stierkikker is een samenwerking van Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt vzw. 3n-Stierkikker ontvangt financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE18 NAT/BE/001016), en van Provincie Antwerpen.

Lees de Engelstalige pagina >