LIFE 3n-Stierkikker

                   

De Amerikaanse stierkikker is een invasieve exoot in Europa die zich thuis voelt in voedselrijke wateren. Stierkikkers staan bekend om hun enorme eetlust, wat samen met het gebrek aan natuurlijke vijanden in hun invasieve gebieden ervoor heeft gezorgd dat ze een sterke invloed hebben op onze inheemse kikkers en salamanders. De stierkikker is vanuit Amerika naar Europa gebracht, en is sinds de jaren negentig in Vlaanderen verwilderd. Vaak kwamen kikkervissen mee met visbepotingen of werden ze verkocht in winkels voor vijvers. Veel van deze kikkers ontsnapten of werden uitgezet na hun metamorfose om dan populaties te vormen in Vlaanderen. Met name in de Provincie Antwerpen komen grote populaties voor. Vooral in de vallei van de Grote Nete, waar de grootste populatie van Vlaanderen zich bevindt, zorgt de stierkikker ervoor dat onze inheemse kikkers en salamanders er geen kansen meer krijgen. Deze grote populatie breidt elk jaar hun leefgebied stroomop- en stroomafwaarts uit in de vallei van de Grote Nete. De traditionele bestrijding met de bestaande technieken zoals fuiken plaatsen en vijvers droogleggen, is daarom niet meer voldoende.

Eind 2019 is het LIFE-project 3n-Stierkikker van start gegaan. Het hoofddoel van dit LIFE project is om een duurzame manier te vinden om de verspreiding van de Amerikaanse stierkikker in de Vlaamse populaties te stoppen, en dan vooral in de grote populatie in de Grote Nete vallei.  Het LIFE-project 3n-Stierkikker combineert de traditionele bestrijdingstechnieken om de verspreiding van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen te stoppen met een nieuwe techniek, namelijk het uitzetten van steriele triploïde (3n) kikkers. In een triploide kikker bevat elke cel drie chromosonen in plaats van de normale twee. Na jaren onderzoek zijn de wetenschappers van Hogeschool PXL er in geslaagd om steriele triploïde exemplaren te kweken.

Het project ging officieel van start in oktober 2019 en loopt tot maart 2025. Volg de vooruitgang hier, op facebook of op twitter! Het LIFE-project 3n-stierkikker is een samenwerking van Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt vzw. 3n-Stierkikker ontvangt financiële steun van het LIFE-programma van de Europese Unie (LIFE18 NAT/BE/001016), en van Provincie Antwerpen.

Lees de Engelstalige pagina >

 

 

folder_nl_stierkikker_hr.pdf (2.91Mb)