LIFE 3n-Stierkikker

Doelstellingen

Als pilootproject heeft LIFE-3n stierkikker een aantal centrale doelstellingen:

 1. Het hoofddoel is uiteraard het uitzetten van steriele triploïde stierkikkers als nieuwe bestrijdingstechniek testen, om in de toekomst de verdere uitbreiding van de populatie Amerikaanse stierkikkers in de Grote Netevallei te stoppen en om de aantallen in de reeds bestaande populaties te verminderen. Dit zal gecombineerd worden met de klassieke bestrijdingstechnieken in de geïsoleerde populaties.
  Na jaren onderzoek zijn de wetenschappers van Hogeschool PXL er in geslaagd om steriele triploïde exemplaren te kweken. Deze steriele stierkikkerlarven worden in een eerste site in daartoe speciaal ingerichte enclosures uitgezet waar ze opgroeien tot jonge kikkers. Daarna worden ze overgebracht naar een tweede site, waar ze in vergelijkbare enclosures kunnen opgroeien tot volwassen exemplaren en in competitie kunnen gaan met aanwezige vruchtbare kikkers. Dankzij een nauwgezette opvolging tijdens het opgroeien van de uitgezette dieren door de wetenschappers van de PXL Hogeschool zal dan duidelijk worden hoe effectief de techniek kan zijn voor de bestrijding van de populaties van Amerikaanse stierkikker in Vlaanderen.
   
 2. Het inzetten van steriele dieren voor het bestrijden van populaties is een techniek die reeds succesvol wordt toegepast bij insecten. Dit project is het eerste wereldwijd experiment voor populatiebeheer bij aquatische dieren.  Het is daarom van groot belang dat de resultaten van dit project gedeeld worden met andere organisaties in Europa, zodat de techniek op termijn kan toegepast worden in andere gebieden waar de stierkikker een probleem vormt.
   
 3. Gezien deze techniek volledig nieuw is voor amfibieën, zullen we onderzoek doen naar mogelijke beleids- en wettelijke barrières voor het gebruik van deze techniek in de exotenbestrijding en de verdere toepassing ervan voor andere invasieve exoten.
   
 4. Een laatste, maar daarom niet minder belangrijke doelstelling is om het brede publiek te informeren over het belang van natuurbehoud, de impact die invasieve exoten kunnen hebben op de natuur en het belang van het gebruik van innovatieve methoden om invasieve exoten te bestrijden. Publieke steun krijgen voor dit project en andere toekomstie projecten is essentieel voor de levensvatbaarheid van natuurbehoud, zowel binnen als buiten België.