LIFE 3n-Stierkikker

Doelstellingen

  • Het uitzetten van steriele triploïde stierkikkers als nieuwe bestrijdingstechniek testen om de verdere uitbreiding van de populatie in de Grote Netevallei te stoppen en om de aantallen in de reeds bestaande populaties te verminderen. Dit zal gecombineerd worden met de klassieke bestrijdingstechnieken in de geïsoleerde populaties. Na jaren onderzoek zijn de wetenschappers van Hogeschool PXL erin geslaagd om steriele triploïde exemplaren te kweken. De steriele stierkikkerlarven worden tijdelijk vanaf mei tot oktober in de vijvers aan de Straalmolen in speciale kooiconstructies gezet om ze verder te laten opgroeien tot jonge kikkers. Daarna komen ze in een aantal vijvers waar ze kunnen opgroeien tot volwassen exemplaren en later in competitie kunnen gaan met de vruchtbare kikkers. Doordat de steriele kikkers zullen proberen om legsels te bevruchten, zullen de aantallen uitgekomen kikkervissen in de populaties drastisch afnemen. Op die manier kunnen we de stierkikkerpopulatie op een duurzame en diervriendelijke manier inperken.
  • Het inzetten van steriele dieren voor het bestrijden van populaties is een techniek die reeds succesvol wordt toegepast bij insecten. Dit project is het eerste wereldwijd experiment voor populatiebeheer bij aquatische dieren.  Het is daarom van groot belang dat de resultaten van dit project gedeeld worden met andere organisaties in Europa, zodat de techniek op termijn kan toegepast worden in andere gebieden waar de stierkikker een probleem vormt.
  • Gezien deze techniek volledig nieuw is voor amfibieën, zullen we onderzoek doen naar mogelijke beleids- en wettelijke barrières voor het gebruik van deze techniek in de exotenbestrijding en de verdere toepassing ervan voor andere invasieve exoten.
  • Een laatste en belangrijke doelstelling is om het brede publiek te informeren over het belang van natuurbehoud, de impact die invasieve exoten kunnen hebben op de natuur en het belang van het gebruik van innovatieve methoden om invasieve exoten te bestrijden. Publieke steun krijgen voor dit project en andere toekomstie projecten is essentieel voor de levensvatbaarheid van natuurbehoud, zowel binnen als buiten België.

Benieuwd hoe alles gebeurt in het lab, met de bestrijding... Bekijk dan zeker de filmpjes op ons Youtubekanaal: