LIFE 3n-Stierkikker

Waar komt de stierkikker vandaan?

Zoals de naam suggereert komt de Amerikaanse stierkikker uit Amerika. De stierkikker kwam oorspronkelijk enkel voor in het centrale en oostelijke deel van de VS en in zuidoostelijk Canada, maar heeft zich verspreid naar andere, westelijkere staten. In zijn oorspronkelijk verspreidingsgebied komt de kikker voor in een grote diversiteit aan leefgebieden zoals moerassen, meren en grote rivierarmen, maar ook in bossen, tuinen en parken komt de soort veel voor. De soort is overal wel sterk gebonden aan water. Mede hierdoor bestaan de natuurlijke vijanden van de stierkikker vooral uit aquatische dieren zoals alligators, bijtschildpadden en Amerikaanse otters. Ook wasberen eten wel eens stierkikkers en hun kikkervissen.


Een alligator eet een stierkikker

Vanwege zijn grootte is de Amerikaanse stierkikker aantrekkelijk als bron voor kikkerbillen. Mede dankzij deze handel in kikkerbillen en de professionele kweek van stierkikkers die ermee gepaard gaat heeft de stierkikker zich verspreid over andere delen van de wereld. Ook het meeliften van eitjes met waterplanten of vissen en de handel als curiositeit in de aquacultuur hebben stierkikkers zich naar veel andere gebieden verspreid. De Amerikaanse stierkikker is momenteel aanwezig op de Amerikaanse eilandengroep Hawaï, zuidelijk Noord-Amerika (Mexico), Zuid-Amerika, Europa en Azië. De onderstaande kaart toont waar de stierkikker oorspronkelijk voorkomt, en in welke gebieden de soort aanwezig is als exoot.


Het huidige verspreidingsgebied van de Amerikaanse stierkikker. De blauwe zones zijn het oorspronkelijke verspreidingsgebied en de rode zones zijn gebieden waar de soort als exoot voorkomt.