Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

Het LIFE-project 3n-stierkikker is een samenwerking van Hogeschool PXL, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Natuur & Bos van de Vlaamse overheid en Natuurpunt vzw.

Hogeschool PXL

De PXL Hogeschool is een jonge en dynamische organisatie; een expertise centrum voor innovatie, creativiteit en onderneming. De hogeschool biedt professionele bachelor opleidingen aan in een brede waaier van sectoren, en biedt daarnaast zowel bachelor als master opleidingen aan in kunst. PXL research heeft zeven expertise centra, waarvan drie expertise cellen deelnemen aan grote projecten. De Bio-Research afdeling spitst zich vooral toe op toegepast onderzoek in biodiversiteit en openbaar groene zones, maar ook op onderzoek naar invasieve exoten en dan vooral naar methoden voor populatiecontrole. De onderzoeksgroep Bio-Research van de Hogeschool PXL is ondertussen al jaren bezig met Amerikaanse stierkikkers en vormt een van de belangrijkste kenniscentra rond de soort. De ontwikkeling van de methode om triploïde steriele stierkikkers te kweken vind hier dan ook zijn oorsprong.

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

Het INBO is het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert. Het INBO wil hét aanspreekpunt zijn in Vlaanderen om het natuurbeleid en de uitvoering ervan evidence-based te ondersteunen. Het beschrijft toestand en trends van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, onderzoekt oorzaken van veranderingen en ontwikkelt rechtstreeks toepasbare instrumenten. Het werkt toekomstverkenningen uit die het natuurbeleid op langere termijn onderbouwen. We doen dit steeds in dialoog met partners uit maatschappij, wetenschap, beleid en beheer.

Agentschap voor Natuur en Bos

Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid koestert, beschermt en ontwikkelt ruim 90.000 hectare aan natuurgebieden, bossen en parken in Vlaanderen. Het Agentschap voor Natuur en Bos streeft naar meer en betere natuur in Vlaanderen en wil natuur midden in de maatschappij plaatsen.

Natuurpunt

Natuurpunt is een onafhankelijke vrijwilligersvereniging met meer dan 123.333 leden. Ze beschermt kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Natuurpunt beheert meer dan 25.000 hectare Vlaamse natuur in 500 verschillende natuurgebieden. De vrijwilligers nemen het initiatief: ze zorgen voor aankoop, beheer en openstelling van natuurgebieden. Daarbij worden ze bijgestaan door professionele ploegen. Met een sterk netwerk van wandelpaden, kijkhutten zitbanken, speelbossen en bezoekerscentra geven we iedereen de kans van de natuur te genieten. 


Wil je graag meer weten over het project of heb je specifieke vragen, dan kan je de verschillende partners contacteren via:

Hogeschool PXL:

Natuur en Bos:

Natuurpunt:

INBO:

Provincie Antwerpen:


En natuurlijk kan je het project ook volgen op sociale media: