Ontheffing beschermingsvoorschriften van het VEN

Ontheffing beschermingsvoorschriften van het VEN

De beschermingsvoorschriften in het VEN hebben tot doel de natuur maximaal te beschermen. Het is echter geenszins de bedoeling elke andere activiteit uit het VEN te weren. In bepaalde uitzonderingsgevallen kan men dan ook ontheffing krijgen van de verschillende beschermingsvoorschriften.