Visserij

Visserij

Bijna 70.000 hengelaars slaan hun hengel uit in Vlaamse openbare wateren: ruim 18.000 ha hengelplezier voor jong en oud. Het Agentschap voor Natuur en Bos leidt al deze activiteiten in goede banen.

Nieuws: resultaten van de enquête

In najaar 2015 organiseerde het Agentschap voor Natuur en Bos een enquête bij vissers op openbaar water in Vlaanderen. In april 2016 werd de rapportage afgewerkt. Download de samenvatting van het rapport (pdf - 192 KB).

Nieuw visserijbesluit in werking

Op 1 februari 2013 keurde de Vlaamse Regering het nieuwe visserijbesluit goed. Het besluit verscheen op 5 maart in het Belgisch Staatsblad en is op 15 maart effectief in werking getreden. Alle informatie vind je in de folder reglement openbare visserij 2017 (pdf - 1.02 MB). Alle vissers die een visverlof kopen, zullen deze folder met het nieuwe Reglement Openbare Visserij ook ontvangen.

Een strikte wetgeving zorgt ervoor dat niet iedere visser naar eigen goeddunken aan de slag gaat en beschermt een gezond evenwicht in het visbestand. Wie wil vissen moet niet alleen deze wetgeving respecteren maar bovendien in het bezit zijn van een jaarlijkse vergunning: het visverlof.

Een duurzaam visserijbeleid beschermt natuurlijke visbestanden en hun leefwereld zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van een gevarieerd visbestand en gezonde hengelwateren.  

Visliefhebbers vinden op deze site ook talrijke publicaties.

Inhoud: