Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Vallei van de Rosdambeek

De vallei van de Rosdambeek is zeer nat. De bomen staan er soms letterlijk met hun wortels in het water. Dankzij de knuppelpaden en de Oosterdijk kun je een deel van deze natte vallei verkennen zonder zelf natte voeten te krijgen.

In het noordelijk deel van het gebied mag de natuur haar gang gaan. Daar is in de loop van de jaren spontaan een fraai elzenbroekbos ontstaan. In het zuidelijk deel van het gebied bevindt zich een kleinschalig meersenlandschap met laaggelegen weiden, knotbomenrijen, ruigtes en houtkanten.