Everzwijnen

Everzwijnen

Doorgaans denken we bij everzwijnen vooral aan de Ardennen, maar ook in Vlaanderen nemen de aantallen sterk toe. Dat bewijst de gezondheid van onze bossen en de omliggende gebieden. Everzwijnen zijn geen kieskeurige eters, maar verorberen alles wat hun pad kruist en energiewaarde bezit. 

Schade

De enorme appetijt van everzwijnen brengt ook overlast met zich mee. De dieren zijn nagenoeg voortdurend op zoek naar lekkere hapjes en vinden die ook in je tuin of op je akker. Ze woelen in graslanden, plunderen maïs- en graanvelden en laten hun eetplek zelden netjes achter. Het is raadzaam om actie te ondernemen om hen de weg te versperren. De overheid en terreinbeheerders werken nauw samen met jagers om het aantal everzwijnen in toom te houden. Zo bouwen we samen aan een groene leefomgeving, met de natuur als goede buur.

Maatregelen

Om bezoek van everzwijnen en de bijhorende schade zoveel mogelijk te vermijden, kan je een aantal zaken ondernemen. Hieronder vind je een overzicht van de basismaatregelen die je kan nemen om schade door everzwijnen aan gronden, gewassen en eigendommen te voorkomen. De overige (vrijblijvende) ingrepen kunnen het effect van je inspanningen versterken.

Bijzondere jacht en bestrijding

Om nieuwe of bijkomende schade door everzwijnen te voorkomen, kan je bijzondere jacht of bestrijding uitvoeren.

Schadevergoeding

Schade door everzwijnen komt enkel in aanmerking voor een vergoeding als de dieren afkomstig zijn uit een natuurterrein, in beheer bij de Vlaamse overheid of een erkende terreinbeherende vereniging, waarin de soort niet bejaagbaar is en ook niet bestreden mag worden. Indien mogelijk moest je bijzondere jacht of bestrijding uitvoeren. Je moet de schade bewijzen en aantonen dat je een van de verplichte basismaatregelen hebt genomen. Een schadevergoeding kun je aanvragen via het e-loket.

Everzwijnenplan Minister Demir

Eind september bracht het kabinet van Minister Demir een plan van aanpak "Duurzaam samenleven met het everzwijn" uit. Hierin worden verschillende acties gebundeld die moeten bijdragen aan een duurzame co-existentie in Vlaanderen. Je kan het plan hier downloaden.


Basismaatregelen


Extra maatregelen