Oude Leiearm Grammene

Oude Leiearm Grammene

#oudeleiegrammene

Sinds 2015 is de bever hier voor het eerst opnieuw ontdekt. De bever is vanuit het oosten van Vlaanderen bezig aan een veroveringstocht richting het westen. Essentieel voor de bever is dat de toegang tot het water het hele jaar door gegarandeerd is én dat er voldoende bomen langs de oever staan. Bevers knagen bomen om en hebben een uitgesproken voorkeur voor zachte houtsoorten (wilg, populier). Ze gebruiken de bast, de twijgen en de bladeren als voedsel (het hout zelf eten ze niet). Met de grotere takken bouwen ze burchten en dammen. De westelijke opmars van de bever komt er na een afwezigheid van meer dan anderhalve eeuw in Vlaanderen. De soort werd vroeger fel bejaagd om zijn dichte pels en vlees. Ook voor castoreum (of bevergeil) zijn dode bevers geliefd. Dat uitscheidingsproduct wordt verwerkt in medicijnen en parfum.

IJsvogels maken graag gebruik van de omgevallen bomen in het water als uitkijkplaatsje om hun prooi te verschalken. Je kunt hier vaak aalscholvers zien zitten slapen op de wilgen aan de oevers. Vanaf mei kun je hier de kleine karekiet horen zingen in de rietkragen. Hij vlecht zijn nest tussen een aantal rietstengels. Rietzangers zitten dan weer vaak te zingen op de wilgen aan de oever of op weidepaaltjes in de buurt.  

Een groep van een twintig tot dertig knobbelzwanen overwintert hier in de buurt. Ooievaars en blauwe reigers vanuit de tegenovergelegen Brielmeersen maken hier soms ook grote sier.

De schrale graslanden en bermen worden gekleurd door onder andere duizendblad, gevlekte rupsklaver, wilde bertram, graslathyrus, knoopkruid en Sint-Janskruid. Ze trekken heel wat dagvlinders aan. Gele plomp siert van mei tot augustus met zijn gele bloemen de waardevolle meander.

Adres: Sint-Jan-Baptistkerk, Koffiebeekstraat 11, 9800 Grammene.

Openbaar vervoer: bushalte 'Grammene dorp' ligt net om de hoek. Meer info: www.delijn.be.

Toegankelijkheidsregeling