Toegankelijkheid

Algemene principes

De basisregel of principiële toegankelijkheid houdt in dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, enkel toegelaten zijn op de wegen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord) en je de paden dus niet mag verlaten.

In natuurgebieden van Natuur en Bos geldt de omgekeerde toegankelijkheid. Dat houdt in dat voetgangers de paden mogen verlaten, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt. Het kan weliswaar dat er in gebieden mét toegankelijkheidsreglement toch bepaalde stukken afgesloten zijn voor voetgangers vanwege broedende dieren of werkzaamheden. Als dat het geval is, zie je op het terrein een bordje staan. Voor metaaldetectoristen bestaan speciale regels. 

Onder voetgangers verstaan we: wandelaars, joggers, langlaufers, fietsers jonger dan 9 jaar en rolstoelgebruikers. 

Gemotoriseerde voertuigen, bedoeld voor recreatief gebruik, zijn niet toegelaten in de bossen en de natuurreservaten. 

Wat met fietsers, ruiters, zwemmers, schaatsers, roeiers...?

De toegankelijkheid voor deze groepen is mogelijk maar moet wel worden vastgelegd in een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling. Zo'n toegankelijkheidsregeling is de enige manier om de toegankelijkheid te regelen in een bos of natuurreservaat:

 • voor de voetgangers, fietsers, ruiters, menners en mushers op de boswegen en de voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen
 • voor de surfers, schaatsers, zwemmers, roeiers, kajakkers, duikers, zeilers en vissers op de afgesloten wateren en de niet-gecatalogeerde waterlopen

Als bezoeker moet je rekening houden met volgende verbodsbepalingen:

 • Verbod op het maken van vuur in bossen en tot een afstand van 25 meter tot de bosrand (artikel 99 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 8° decreet natuurbehoud)  
 • Verbod op het plaatsen van tenten en andere al dan niet tijdelijke constructies zoals dranghekken en controleposten in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 3° decreet natuurbehoud)
 • Verbod op het verstoren van dieren en hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen in openbare bossen (artikel 20 Bosdecreet), in bosreservaten (artikel 30 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 5°)
 • Verbod op het plukken of verwijderen van vegetatie (bloemen, vruchten, paddenstoelen… ) in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 6° decreet natuurbehoud) 
 • Verbod op het verstoren van de rust in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 4°)
 • Verbod op het achterlaten van afval in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 8°)
 • Verbod op het maken van reclame in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 4°) 

Van deze verbodsbepalingen kan eventueel afgeweken worden op basis van een beheerplan en/of op basis van een specifieke machtiging van Natuur en Bos. Die kan aangevraagd worden via een aanvraag tot machtiging bij de dienst AVES. Vergeet hierbij ook niet de eventuele toestemming van de eigenaar!

Belangrijk om weten is ook dat honden en andere gezelschapsdieren steeds aan de leiband moeten gehouden worden en de wegen niet mogen verlaten tenzij:

 • Bij het scheperen van schaapskuddes die ingezet worden bij het beheer van het gebied
 • Bij deelname aan activiteiten die toegestaan zijn door of krachtens het Jachtdecreet
 • In de hondenzones
 • In het kader van trainingen met speurhonden door politie en operationele diensten van de civiele veiligheid

Zoek je graag naar schatten in de bodem met een metaaldetector? 

In de regel is dat een activiteit die niet toegelaten is in de domeinen van Natuur en Bos. Dat voorschrift moet de erfgoedwaarden beschermen die zich nog in de ondergrond bevinden van de Vlaamse bossen en natuurreservaten. Bovendien kan het opgraven van vondsten plaatselijk een beschermde vegetatie beschadigen. Ten slotte wil Natuur en Bos voorkomen dat interessante historische overblijfselen verdwijnen in privécollecties. Ze worden daar wellicht niet gepast bewaard, maar zo beroof je vooral de wetenschappers van Onroerend Erfgoed van nuttige informatie over ons verleden.

Op www.geopunt.be vind je onder het menu van 'Kaarten en Plaatsen' een categorie 'Overheidsgebouwen en -gronden'.  De kaartlaag 'Percelen Vlaamse overheid' informeert je over welke percelen onder de hoede van Natuur en Bos vallen.

In uitzonderlijke gevallen kan de regiobeheerder een schriftelijke toestemming geven die een afwijking toestaat op het verbod op metaaldetectie. Als je een erkenning hebt als metaaldetectorist bij het Agentschap Onroerend Erfgoed, kun je een aanvraag via e-mail zenden met vermelding van je registratienummer en de naam van het gebied dat je wil onderzoeken. Alle vondsten worden eigendom van Natuur en Bos, en worden overgedragen voor gepast onderzoek en archivering.

Adressen voor de aanvraag:

Bushcraft in natuurdomeinen

Bushcraft is de kunst van het (over)leven in en met de natuur. Een van de belangrijkste vaardigheden is het maken van vuur zonder moderne hulpmiddelen zoals aanstekers of lucifers. In plaats daarvan wordt een vuurboog gebruikt. Koken met ingrediënten uit de natuur vormt een ander onderdeel. De trend van het wildplukken speelt daarop in. Knutselen met hout, zoals het uitsnijden van een eetlepel, en het bouwen van primitieve onderkomens zijn andere gesmaakte activiteiten bij het beoefenen van bushcraft.

In het dicht bevolkte Vlaanderen waar de natuur zeer zwaar onder druk staat, kunt u bijna nergens op legale wijze aan bushcraft doen. De regelgeving verbiedt immers het aanleggen van een kampvuur en het kappen van levend hout in de natuur. In vrij toegankelijke zones kunt u met dode takken en bladeren wel een hutje bouwen. Bij het verzamelen van eetbare planten, bessen, paddenstoelen en zaden mag u de paden enkel verlaten in vrij toegankelijke zones. Bovendien mag u zeldzame soorten sowieso niet plukken. Overnachten in de natuur kan enkel op een bivakzone.

Kijk dus goed na of uw bushcraftactiviteit kán plaatshebben in het stukje natuur waar u heen wil.