Toegankelijkheid

Algemene principes

De basisregel of principiële toegankelijkheid houdt in dat voetgangers, of iedereen die daarmee is gelijkgesteld, enkel toegelaten zijn op de wegen (als die niet zijn afgesloten met een verbodsbord) en je de paden dus niet mag verlaten. In alle natuurgebieden van Natuur en Bos geldt de omgekeerde toegankelijkheid. Dit houdt in dat voetgangers de paden mogen verlaten, op voorwaarde dat er voor die gebieden geen toegankelijkheidsregeling werd opgemaakt.

Enkele veelgestelde vragen over omgekeerde toegankelijkheid en een handig kaartje waarop aangeduid staat waar je van de paden mag, vind je op www.natuurenbos.be/buitendepaden.  

Onder voetgangers verstaan we: wandelaars, joggers, langlaufers, fietsers jonger dan 9 jaar en rolstoelgebruikers. 

Gemotoriseerde voertuigen, bedoeld voor recreatief gebruik, zijn niet toegelaten in de bossen en de natuurreservaten. 

Boswegen worden gedefinieerd als alle wegen of gedeelten van wegen gelegen in het bos, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg. Paden waarop slechts één voetganger tegelijkertijd kan passeren, worden niet als boswegen beschouwd, tenzij ze deel uitmaken van het toegankelijke wegennet opgenomen in de toegankelijkheidsregeling. Voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen zijn alle wegen of gedeelten van wegen in het bos of natuurreservaat, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg. 

Wat met fietsers, ruiters, zwemmers, schaatsers, roeiers...?

De toegankelijkheid voor deze groepen is mogelijk maar moet wel worden vastgelegd in een goedgekeurde toegankelijkheidsregeling. Zo'n toegankelijkheidsregeling is de enige manier om de toegankelijkheid te regelen in een bos of natuurreservaat:

 • voor de voetgangers, fietsers, ruiters, menners en mushers op de boswegen en de voor het verkeer minder belangrijke openbare wegen
 • voor de surfers, schaatsers, zwemmers, roeiers, kajakkers, duikers, zeilers en vissers op de afgesloten wateren en de niet-gecatalogeerde waterlopen

Als bezoeker moet je rekening houden met volgende verbodsbepalingen:

 • Verbod op het maken van vuur in bossen en tot een afstand van 25 meter tot de bosrand (artikel 99 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 8° decreet natuurbehoud)  
 • Verbod op het plaatsen van tenten en andere al dan niet tijdelijke constructies zoals dranghekken en controleposten in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 3° decreet natuurbehoud)
 • Verbod op het verstoren van dieren en hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen in openbare bossen (artikel 20 Bosdecreet), in bosreservaten (artikel 30 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 5°)
 • Verbod op het plukken of verwijderen van vegetatie (bloemen, vruchten, paddenstoelen… ) in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 6° decreet natuurbehoud) 
 • Verbod op het verstoren van de rust in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 4°)
 • Verbod op het achterlaten van afval in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 8°)
 • Verbod op het maken van reclame in bossen (artikel 97 Bosdecreet) en in natuurreservaten (artikel 35 §2, 4°) 

Van deze verbodsbepalingen kan eventueel afgeweken worden op basis van een beheerplan en/of op basis van een specifieke machtiging van Natuur en Bos. Die kan aangevraagd worden via een aanvraag tot machtiging bij de dienst AVES. Vergeet hierbij ook niet de eventuele toestemming van de eigenaar!

Belangrijk om weten is ook dat honden en andere gezelschapsdieren steeds aan de leiband moeten gehouden worden en de wegen niet mogen verlaten tenzij:

 • Bij het scheperen van schaapskuddes die ingezet worden bij het beheer van het gebied
 • Bij deelname aan activiteiten die toegestaan zijn door of krachtens het Jachtdecreet
 • In de hondenzones
 • In het kader van trainingen met speurhonden door politie en operationele diensten van de civiele veiligheid