Invexo

Invexo

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil overlast en schade door invasieve uitheemse soorten voorkomen en tegengaan.
Het Agentschap voor Natuur en Bos was ook een van de partners van het Europese project 'Invexo' (2009-2012).

Hoe kunnen uitheemse probleemsoorten aangepakt en voorkomen worden?

Terreinbeheerders, experts en onderzoekers uit Vlaanderen en Zuid-Nederland zochten in het Invexo-project samen een antwoord op die vraag. Ze deden dat door zich te concentreren op deze probleemsoorten:

Planten

  • Grote waternavel (waterplant)
  • Amerikaanse vogelkers


Dieren

  • Stierkikker
  • Zomerganzen

Meer informatie: www.invexo.eu