Seine-Schelde: Rivierherstel Leie

Seine-Schelde: Rivierherstel Leie

Het project Rivierherstel Leie maakt deel uit van een groter Europees project Seine-Schelde. Dit project omvat de uitbouw van een binnenvaartas die het Seine bekken met de Zeeschelde verbindt. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg maken. Resultaat? Minder verkeersdrukte, meer veiligheid en een schoner milieu. Alle info over de waterwerkzaamheden van De Vlaamse Waterweg nv, kunnen gevonden worden op de website: www.seineschelde.be.

Aan dit grootschalige binnenvaartproject werd een natuurluik gekoppeld, zijnde het Rivierherstel Leie. De Leie tussen Wervik en Deinze is de voorbije decennia ten behoeve van de scheepvaart omgevormd van een meanderende rivier tot een recht kanaal. De bedoeling van het project Rivierherstel Leie is om de Leie, een historisch meanderende rivier in haar eer te herstellen en om de meersen langs de Leie ecologisch te ontwikkelen.

Het volledige Seine-Schelde project werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 17 december 2010 en herbevestigd op 24 september 2021.  In Vlaanderen wordt dit project uitgevoerd door 3 partners.

De Vlaamse Waterweg zorgt voor

  • de waterbouwkundige werkzaamheden (luik binnenvaart van project Seine-Schelde);
  • de natuurvriendelijke inrichting van de oevers en de aanleg van vispassages;
  • het weer in verbinding stellen en het deels opnieuw uitgraven van de oude Leiemeanders.

Natuur en Bos zorgt voor

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zorgt voor voor

  • de opmaak van de landbouweffectenrapporten (LER’s);
  • de grondenbank.