Deelgebieden waarvoor al een natuurstreefbeeld met maatregelen werden opgemaakt

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Deelgebieden waarvoor al een natuurstreefbeeld met maatregelen werden opgemaakt

Laag-Vlaanderen

In het deelgebied Laag-Vlaanderen (Wervik en Menen)  wordt ingezet op het behoud en versterken van kleine landschapselementen, het accentueren van de valleirand met bebossing en het vernatten van de meersengronden. De vernatting zal resulteren in een complex van dotterbloemgrasland en de natte variant van grote vossenstaartgraslanden.  Vossenstaartgrasland is zeldzaam in Vlaanderen en komt voor op 's winters overstroomde, gemaaide graslanden in de buurt van rivieren. In de zomer zakt het grondwaterpeil sterk. De oude meander zou worden opengemaakt en een grote vispaaiplaats wordt voorzien.

Toekomstbeeld:

Bavikhove-Ooigembos

In het deelgebied Bavikhove-Ooigembos, gelegen in Harelbeke, Wielsbeke en Waregem, wordt ingezet op het versterken van het Ooigembos en het vernatten van de valleigraslanden. Het Ooigembos is het enige historische bos in de Leievallei met veel voorjaarsbloeiers. Het bos was vroeger een heel stuk groter en daarom is het belangrijk om de historische boskern te herstellen.

Toekomstbeeld:

Neerhoek-Ponthoek

In het deelgebied Neerhoek-Ponthoek  (Dentergem) wordt ingezet op het terug openmaken van verlande laantjes en grachten om het oppervlaktewater zo lang mogelijk ter plaatse te houden. Bedoeling is om hier een waardevol leefgebied voor vogels te creëren.

Toekomstbeeld: