Life-project Most-Keiheuvel

Nieuws

Layman's rapport 

Het is Layman's rapport is klaar en kan je hier downloaden: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/laymansreport_lifemostkeiheuvel_lr.pdf

Slotevenement 8 mei

Op 8 mei ging het slotevenement van Life+ Most-Keiheuvel door. Het Life+project Most-Keiheuvel loopt eind mei af. Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw pakten met het Life+project Most-Keiheuvel heel wat knelpunten aan waardoor het gebied erop vooruit gegaan is voor mens en natuur. Zo blijkt het gebied een natuurlijk insectenhotel voor vele soorten wilde bijen en andere insecten. Ook duiken de eerste zeldzame vissoorten op die nu vlotter hun weg vinden doorheen dit gebied. Vlaams minister van Natuur, Koen van den Heuvel, kondigde ook aan het gebied te willen uitbreiden met 60 hectare.

Keiheuvelpad verkozen tot 'Wandeling van het jaar' 

Toerisme Provincie Antwerpen heeft de Keiheuvelwandeling uitgeroepen tot 'Wandeling van het jaar'. Een wandeljury van Toerisme Provincie Antwerpen nomineerde begin dit jaar vijf wandelingen op basis van onder meer landschap, beleving, randinfrastructuur en bewegwijzering. Naast de Keiheuvelwandeling in Balen kon het grote publiek ook stemmen op 'Nen Nielse Oemweg, langs klei, kunst en natuur' (Niel), 'Stiltewandeling in Landschap De Liereman' (Oud-Turnhout), 'Boeren langs de Grote Gracht' (Retie) en 'Wandelen langs water en kastelen' (Westerlo). De Keiheuvelwandeling behaalde een derde van alle uitgebrachte stemmen. 

Alle info over de wandeling kan je hier vinden.

Life + project verlengd tot 31/05/2019

De Europese commissie heeft beslist om het life + project Most-Keiheuvel te verlengen tot 31/05/2019. Door deze verlenging kan ook de 2de fase van het landduinherstel van het landduinherstel uitgevoerd worden binnen de duur van het project en wordt er bijkomend ruimte geschept om de lopende monitoringsstudies kwalitatief af te ronden.

Landduinherstel fase 2 van start

Na het herstel van 35 hectare landduinhabitat in 2015 gaat dit najaar fase 2 van het landduinherstel i.k.v. het life+ project Most-Keiheuvel van start. In deze fase komt er nog eens 20 hectare herstel van landduinhabitat.

Vanaf half november start het vellen van de bomen. Deze ontbossingswerken duren normaal gesproken tot begin volgend jaar. De bomen zullen zoveel mogelijk machinaal geveld worden. Ook het takhout zal versnipperd en afgevoerd worden. Vanaf het einde van het jaar start aannemer Tom Heylen BVBA dan met het landduinherstel zelf. Hierbij worden de overblijvende boomstronken gefreesd en de organische toplaag met de kraan verwijderd. Het vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd. Het naaldenpakket zal verwerkt worden tot een ecologisch verantwoorde bodemverbeteraar. Met het dun laagje zand, dat eveneens afgevoerd moet worden, zal het wandelpad langs de Grote hoofdgracht terug hersteld worden.

Kwetsbare zones waar er momenteel nog belangrijke korstmosvegetaties voorkomen worden zoveel mogelijk gespaard tijdens de werken. Na de uitvoering van de werkzaamheden blijft er een kale en zandige bodem over. Deze kale, zandige bodems warmen snel op en zijn hierdoor zeer interessant voor tal van insecten. Langzaam aan zullen de korstmossen en schrale grassen de bodem terug koloniseren waardoor de open plekken gedeeltelijk terug begroeid zullen geraken. Zo zal er op Keiheuvel een afwisselend landschap ontstaat van open zand, korstmossen, grazige zones, heide en bos..

De werken zouden afgerond moeten zijn tegen 31/03/2019.

Werken laagveenherstel fase 2 van start

De firma Vandervelden BVBA voert de werken uit. Met behulp van een kraan zullen er op verschillende plaatsen bomen en struiken uitgetrokken en afgevoerd worden. Om de bodem zo min mogelijk te beschadigen werken ze met rijplaten en draglineschotten. Na uitvoering van de werken zal er zich moerasvegetatie ontwikkelen. Deze zal samen met de rest van het gebied via een maaibeheer onderhouden worden. Lokaal wordt er in het veen ook terug open water gecreëerd. Dit open water is van groot belang voor verschillende zeldzame libellensoorten in het gebied.

Omgevingsvergunningsaanvraag landduinherstel fase 2: aankondiging openbaar onderzoek

Voor de uitvoering van de 2de fase van het landduinherstel op de Keiheuvel werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek i.k.v. deze vergunningsaanvraag gaat van start op 14/02/2018 en loopt gedurende 29 dagen. De documenten van de vergunningsaanvraag zijn in te kijken op de gemeente Balen.

Uitnodiging 19 januari: informatieavond tweede fase landduinherstel op de Keiheuvel

Het Agentschap voor Natuur en Bos nodigt je graag uit op een informatieavond over de tweede fase van het landduinherstel op de Keiheuvel. Die zal plaatsvinden op vrijdag 19 januari in de raadzaal van het oude gemeentehuis.

Momenteel is de vergunningsaanvraag voor de uitvoering van de werken lopende. In het kader van deze aanvraag zal er een openbaar onderzoek plaats vinden.
De vergunningsaanvraag kadert in het door Europa ondersteunde LIFE+-project Most-Keiheuvel dat zal leiden tot het herstel van de Europees beschermde habitats zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen.

Voor meer informatie kan u terecht bij Lennert Damen (lennert.damen@vlaanderen.be)

Programma
19.00 u Ontvangst
19.10 u Toelichting geplande werken Landduinherstel fase 2
19.45 u Mogelijkheid tot vragen

Je bent van harte welkom!

De ppt kan je hier bekijken: https://www.natuurenbos.be/sites/default/files/inserted-files/ppt_infoav...

Stedenbouwkundige vergunningsaanvragen “opmaak Brede Dam” en “laagveenherstel fase 2” lopende

Voor de uitvoering van de heraanleg van de Brede Dam werd door het Agentschap voor Natuur en Bos een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend. Momenteel is het openbaar onderzoek voor deze vergunningsaanvraag lopende tot en met 5 januari. Ook voor fase 2 van het laagveenherstel werd een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend. Hiervoor loopt het openbaar onderzoek tot en met 12 januari. Beide vergunningsaanvragen zijn in te kijken op de gemeente Balen.

De vergunningsaanvragen kaderen in het door Europa ondersteunde LIFE+-project Most-Keiheuvel dat zal leiden tot het herstel van de Europees beschermde habitats zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen.

Socio-economische studie

In natuurgebieden vinden we veel verschillende soorten planten en dieren. Vaak zijn deze gebieden ook aangename plekken waar omwonenden en bezoekers zich kunnen ontspannen. Veranderingen in het kader van een (Life-)project, zorgen voor een verbetering van de habitats, wat positief is voor de aanwezige diersoorten. Het is echter onmogelijk om de volledige effecten van een actie vooraf in te schatten. Zo kunnen bepaalde maatregelen de toeristische waarde van een gebied verhogen en leiden tot een hogere recreatiedruk, wat dan weer minder goed is voor planten en dieren.

De Life-projecten ‘TOGETHER’ en ‘MOST-KEIHEUVEL’ slaan de handen in mekaar en voeren samen een socio-economische studie uit. Daarmee willen we nagaan welke invloed de projecten hebben op enkele belangrijke parameters binnen de projectgebieden. Zo wordt o.a. gekeken naar het toeristisch-economisch belang, of er een invloed is op de tewerkstelling, of het drinkwater wordt beïnvloed, enzovoort. Deze studie zal uitgevoerd worden door Uhasselt en zal meer dan 200 mensen bevragen.

Tropisch weer brengt braamparelmoer naar het Grote Netewoud

In het Grote Netewoud bij Balen is afgelopen weekend een Braamparelmoervlinder gespot. Dat werd gemeld via www.waarnemingen.be door Robin en de vijfjarige Mon Rotsaert. Het gaat nog maar om de tweede locatie in Vlaanderen waar de vlindersoort gezien werd, en de eerste voor de provincie Antwerpen.

Meer info kan je hier lezen 

Zondag 21 mei: Wandeling in Most-Keiheuvel

Dit jaar vieren we het 25-jarig bestaan van het Natura 2000 netwerk. Most-Keiheuvel maakt ook deel uit van het Natura 2000 netwerk en geniet dus Europese bescherming. Benieuwd naar de vorderingen en het resultaat van het Life+project? Kom dan zeker mee wandelen op zondag 21 mei. Want dan organiseren we een nieuwe infowandeling in De Most-Keiheuvel. Het zal een uitgebreide wandeling van ongeveer 8 km zijn door het gebied. En wie zin heeft, kan nadien in de schemering nog mee op zoek gaan naar de mysterieuze nachtzwaluw, een beschermde vogelsoort die profiteert van het natuurherstel.

Wanneer: 18:30u - 21:00u Infowandeling van 8 km  en 21:30 – 24:00 Op zoek naar nachtzwaluwen (afhankelijk van het weer)

Afspraakplaats:  parkeerplaats sport en recreatiecentrum Keiheuvel

Europese commissie brengt bezoekje aan Life+ Project Most-Keiheuvel.

Europese commissie op bezoek 

Het Life+ - project kreeg vorige week het bezoek van enkele leden van de Europese commissie. De commissie kwam een kijkje nemen hoe hun financiële steun op het terrein besteed wordt. Ook de administratie kreeg een een grondige controle. Een delegatie van ANB en de verschillende partners ontvingen de Europese commissie. En de leden van de Europese commissie waren alleszins positief over het resultaat. 

Life + project verlengd tot 31/11/2018

De Europese commissie heeft beslist om het life + project Most-Keiheuvel te verlengen tot 31/11/2018. Door deze verlenging moet het mogelijk zijn om de vooropgestelde doelstellingen van het project volledig te realiseren.

Daarnaast zijn er een aantal bijkomende wijzigingen aan het projectvoorstel toegestaan. Zo is er de mogelijkheid om een aantal vijvertjes van voormalige weekendhuisjes om te vormen tot ecologisch waardevolle vennetjes, die een grote meerwaarde zullen vormen voor de diersoorten van de Keiheuvel.

Ook krijgt de dienst waterbeleid van de Provincie Antwerpen de mogelijkheid om een interactieve communicatietool te ontwikkelen om het belang van beekherstel voor kwetsbare vissoorten op het terrein zelf toe te kunnen lichten.

25 mei 2016: Infowandeling uitgevoerde werken en op zoek naar de nachtzwaluwen

Het voorbije jaar zijn er grote werken uitgevoerd in het gebied Most-Keiheuvel. Zo is er onder andere 35 ha landduin en 6 ha laagveen hersteld.  De werken zijn uitgevoerd voor het Europees gefinancierde, Life+ project Most-Keiheuvel. Het gebied maakt immers deels uit van het Natura 2000 netwerk en geniet dus Europese bescherming. Benieuwd naar de vorderingen en het resultaat? Kom dan zeker mee wandelen op woensdag 25 mei. Want dan organiseren we een nieuwe infowandeling in De Most-Keiheuvel. Het zal een uitgebreide wandeling van ongeveer 8 km zijn door het gebied. En wie zin heeft, kan nadien in de schemering nog mee op zoek gaan naar de mysterieuze nachtzwaluw, een beschermde vogelsoort die profiteert van het natuurherstel.

Wanneer: 18:30u - 21:00u Infowandeling van 8 km  en 21:30 – 24:00 Op zoek naar nachtzwaluwen (afhankelijk van het weer)

Afspraakplaats:  parkeerplaats sport en recreatiecentrum Keiheuvel

7 september 2015: Provincie start twee visvriendelijke projecten te Balen

In het kader van het Life+ project Mist-Keiheuvel gaat de Provincie Antwerpen enkele vismigratieknelpunten wegwerken op de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht. Bedoeling is om de leefgebieden van een aantal kwetsbare soorten zoals de beekprik, de kleine modderkruiper en de kwabaal te optimaliseren.
Lees hier meer info over het project op de site van de Provincie Antwerpen.

21 maart 2015: Infowandeling werken in Most-Keiheuvel

De komende maanden worden een aantal grootschalige werken uitgevoerd in de Most-Keiheuvel, nl landduin- en laagveenherstel. De werken zullen doorgaan op eigendom van de Vlaamse Overheid, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), gemeente Balen, Kempens Landschap en Natuurpunt. Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert een terreinbezoek om nog meer informatie te geven over deze werken. Het bezoek aan de werken vindt plaats op zaterdag 21 maart 2015. We voorzien twee korte toelichtingen, om 10u en 14 uur.

U kan zich hiervoor inschrijven door een e-mail te sturen naar het Agentschap voor Natuur en Bos, naar an.wouters@lne.vlaanderen.be of telefonisch in te schrijven op 03 224 62 71. Vermeld het uur van voorkeur, wij proberen dat zoveel mogelijk te respecteren. Per groep kunnen een 30-tal personen begeleid worden bij de wandeling. De ingeschrevenen worden verwacht op het afgesproken uur aan het infobord (kruising Brede Dam en Pelterweg).

Februari 2015: Start werken laagveen- en landduinherstel

- Laagveenherstel

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Heylen bvba. Met behulp van een kraan worden de bomen, zoveel mogelijk met wortel, uitgetrokken en afgevoerd. Bomen die te zwaar zijn om zo uit te trekken zullen eerst afgezaagd worden. Daarna wordt de stronk uitgegraven en afgevoerd. Het uittrekken van de bomen met stronk zorgt ervoor dat de bovenste laag van de bodem mee verwijderd wordt. Hierdoor wordt de voedselrijke toplaag mee afgevoerd waardoor er een betere uitgangssituatie ontstaat voor de laagveenontwikkeling. Er zal gewerkt worden met rijplaten en draglineschotten om de venige of lemige bodem zo weinig mogelijk te beschadigen.

De uitvoering van het project neemt ca. 1 maand in beslag.

- Landduinherstel

In een eerste fase zal er ca. 35 ha hersteld worden. Het uitvoeren van de herstelwerken houdt in dat de bomen machinaal gekapt zullen worden met een harvester. Vliegdennen met een hoge ecologische waarde blijven hierbij gespaard. Daarna worden de overblijvende stronken gefreesd en wordt de organische toplaag met de kraan verwijderd. Het vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd. Zones waar er momenteel nog belangrijke korstmosvegetaties voorkomen worden zoveel mogelijk gespaard. Deze zullen als bron dienen voor de toekomstige vegetatieontwikkeling in de geplagde delen.

Na de uitvoering van de werkzaamheden blijft er een kale en zandige bodem over. Deze kale, zandige bodems warmen snel op en zijn hierdoor zeer interessant voor tal van insecten. Langzaam aan zullen de korstmossen de bodem terug koloniseren waardoor de open plekken gedeeltelijk terug begroeid zullen worden door deze bijzondere organismen.

De werken lopen in het voorjaar tot 31 maart en worden vanaf 1 september terug hervat. Fase 1 van het landduinherstel zou tegen eind 2015 afgerond moeten zijn.

Provincie Antwerpen helpt vissen migreren naar Limburg

Dit jaar werd voor de eerste maal nagegaan hoe de toestand van de vissen is binnen het projectgebied. Ook werd er gestart met de opmaak van de plannen voor het wegwerken van de vismigratieknelpunten. Meer informatie over beide onderwerpen kan u hier terugvinden

19 november 2014: Infovergadering aanleg vispassages in Balen

De provincie Antwerpen gaat enkele vispassages aanleggen in de Kleine Hoofdgracht en de Grote Nete in Balen en nodigt alle buurtbewoners uit om met de uitgewerkte plannen kennis te maken. Meer info kan je hier vinden.

Stedenbouwkundige vergunningsprocedure voor de eerste fase van het landduinherstel op de Keiheuvel lopende.

Voor de realisatie van de eerste fase van het landduinherstel werd enkele maanden geleden een stedenbouwkundige vergunningsprocedure opgestart. Momenteel is het openbaar onderzoek lopende. De presentatie die gegeven werd tijdens de infovergadering op 20/08 is hier terug te vinden. Het volledige dossier ligt tot half oktober ter inzage op de gemeente Balen.

20 augustus 2014: INFOAVOND over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de eerste fase van het landduinherstel op de Keiheuvel

Het Agentschap voor Natuur en Bos nodigt je graag uit op een informatieavond over de eerste fase van het landduinherstel op de Keiheuvel. Die zal plaatsvinden op woensdag 20 augustus in het zaaltje van de sporthal GT Keiheuvel.
De vergunningsaanvraag kadert in het door Europa ondersteunde LIFE+-project Most-Keiheuvel dat zal leiden tot het herstel van de Europees beschermde habitats zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen.

Programma
19.00 u Ontvangst
19.10 u Toelichting geplande werken Landduinherstel
19.45 u Terreinbezoek
20.45 u Mogelijkheid tot nabespreking bij een drankje
Je bent van harte welkom!

5 juni 2014: Onderzoek naar de mysterieuze nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus)

De nachtzwaluw is een van de meest bijzondere vogels die aanwezig zijn in het gebied Most-Keiheuvel. De vogel is, zoals zijn naam doet vermoeden, enkel ‘s nachts actief. Overdag houdt hij zich schuil, rustend op een tak of gewoon op de grond. Het bruingrijze verenkleed, bezaaid met beige en zwarte vlekken en strepen biedt hen een perfecte camouflage.

Nachtzwaluwen zijn trekvogels die slechts enkele maanden per jaar bij ons aanwezig zijn. Ze komen aan begin mei en vertrekken weer eind augustus. Tijdens dit korte verblijf proberen zij 2 broedsels te voltrekken.

Nachtzwaluwen kom je in Vlaanderen hoofdzakelijk tegen op de Kempense zandgronden. Het zijn bosrandvogels. Je kunt ze aantreffen in de overgang tussen bossen en open heide of vengebieden. Als broedvogel kiest de nachtzwaluw zijn nestlocatie enkele meters in een bosbestand, aan de rand van een open plek. Meestal zoeken zij de beschutting van enkele lagen boompjes als bescherming tegen mogelijke vijanden. Doordat nachtzwaluwen hun nest zo kort bij open plekken en wandelwegen maken, zijn zij bijzonder gevoelig voor verstoring door bv. loslopende honden. Het is dan ook erg belangrijk je hond altijd aan de lijn te houden wanneer je wandelt in natuurgebieden!

Wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van de vogels

Om de nachtzwaluwen te kunnen volgen, worden ze uitgerust met een zendertje. Daarvoor worden op regelmatige tijdstippen vangacties gehouden. Dit is enkel toegestaan wanneer de uitvoerende ringer een vergunning hiervoor heeft. Wanneer een nachtzwaluw wordt gevangen, krijgt hij uiteraard eerst een wetenschappelijke ring. Zo wordt hij geidentificeerd, en zo kunnen we hem/haar bij eventuele terugvangst herkennen. Vervolgens worden verschillende lichaamsmaten opgemeten. Tot slot wordt een minuscuul zendertje op de middelste staartpen gekleefd.

De signalen die door dit zendertje uitgezonden worden, kunnen opgevangen worden door een antenne en ontvanger. Dat stelt ons in staat om de locatie van de vogels te bepalen. Zelfs met dit zendertje is het nog niet eenvoudig om de vogels op te sporen, want ze zijn uitermate goed gecamoufleerd. Meer informatie over dit onderzoek is terug te vinden op de website www.tracingnature.com.

De twee eerste nachtzwaluwen op de Keiheuvel werden onlangs van een zendertje voorzien en hopelijk volgen er de volgende weken nog verschillende andere vogels.Op basis van de onderzoeksresultaten wordt er een goed beeld verkregen over het habitatgebruik van de soort. De resultaten zullen dan ook gebruikt worden om de inrichtingswerken i.k.v. het Life+ project en het toekomstige beheer mee te sturen, zodat een goede toekomst voor deze mysterieuze vogel gegarandeerd wordt.

27 maart 2014: Ecologische monitoring gaat van start

De provincie organiseert een groot visonderzoek in Balen op 27 en/of 28 maart.
Voor sommige vissoorten in onze waterlopen dienen we op onze tellen te passen. Zo ook op de bovenlopen van de Grote Nete, waar vooral de beekprik, de kleine modderkruiper en de kwabaal het moeilijk hebben de kop boven (onder?) water te houden. De provincie probeert dan ook via tal van maatregelen de leefgebieden van deze soorten te herstellen, te optimaliseren en te verbinden.

Binnen het Europees gesubsidieerde Life-project Most-Keiheuvel wil de provincie een achttal resterende vismigratieknelpunten wegwerken op de Grote Nete en de Kleine Hoofdgracht. Dit Life-project is een samenwerking tussen ANB, Bosgroep Zuiderkempen, Kempens Landschap vzw en de provincie.

Meten om te weten

Om te weten in welke mate de maatregelen effectief de vispopulatie zullen verbeteren en doen toenemen, start eind deze maand een visonderzoek. Hiervoor heeft de provincie het bureau AquaTerra-KuiperBurger (ATKB) aangesteld dat een monitoring zal uitvoeren voor en na de werken. Zij organiseren afvissingen stroomaf- en stroomopwaarts de huidige vismigratieknelpunten. Het onderzoek is een combinatie van elektrovisserij (waarbij men de vissen even verdooft) en fuiken. Hiermee wordt een goed beeld verkregen van de aanwezige vispopulaties.

Na de realisatie van de vispassages zullen opnieuw dezelfde zones onderzocht worden om na te gaan of de vissen nu verder stroomopwaarts kunnen zwemmen. Dit vervolgonderzoek is in 2016-2017 gepland. Rik Röttger kijkt alvast hoopvol uit naar de resultaten: “Deze resultaten zullen gebruikt worden om, indien nodig, de vispassages bij te sturen en bieden ook waardevolle informatie voor toekomstige vismigratiemaatregelen in andere gebieden.”

Tijdens het Life+ project zullen nog tal van andere soorten gemonitord worden zoals vogels, vlinders, libellen, sprinkhanen en krekels, zandbijen, loopkevers en spinnen. Er zal dus heel wat bewegen op de Keiheuvel en de Most. Voor die wetenschappelijke monitoring kan je dus personen met een net beestjes zien vangen en zullen er valletjes in de bodem zitten. Laat die vallen dus ook zeker staan.

24 februari 2014: cameravallen in De Most

Boswachter Manu Vermeulen plaatste in de Most een aantal cameravallen. En dat leverde mooie resultaten op. Naast filmpjes van ree, eekhoorn maakte hij ook mooie opnames van waterral, watersnip en bunzing.
Vooral waterral en watersnip zijn normaal gezien nogal moeilijk in beeld te krijgen. Geniet hieronder van het resultaat.

De watersnip in beeld: 

 

De bunzing in beeld:

 

De waterral in beeld:

 

10 februari 2014: De plagwerken zijn bezig

 

 


8 februari 2014: ANKONA-dag

Op zaterdag 8 februari vond de ontmoetingsdag van ANKONA (Antwerpse Koepel voor Natuurstudie) plaats. Het Life+-project Most-Keiheuvel was ook van de partij met een infostand.

 

 

 

 

12 januari 2014: Start plagwerken

Deze week starten de plagwerken van de vergraste landduinvegetaties. Het uitvoeren van de plagwerkzaamheden heeft tot doel om de oorspronkelijke situatie te herstellen en opnieuw kansen te bieden voor de ontwikkeling van deze zeldzame landduinvegetaties met korstmossen en open zand.
Tijdens de plagwerken wordt de grazige vegetatie verwijderd samen met de organische toplaag van de bodem. Dit zal gebeuren door middel van een kraan. Het vrijgekomen materiaal wordt afgevoerd. Zones waar er momenteel weinig vergrassing aanwezig is en waar nog belangrijke korstmosvegetaties voorkomen, worden zoveel mogelijk gespaard. Die zullen als bron dienen voor de toekomstige vegetatieontwikkeling in de geplagde delen.

Na de uitvoering van de werkzaamheden blijft er een kale en zandige bodem over. Deze kale, zandige bodems warmen snel op en zijn daardoor zeer interessant voor tal van insecten. Langzaam aan zullen de korstmossen de bodem weer koloniseren waardoor de open plekken gedeeltelijk terug begroeid zullen worden door deze bijzondere organismen.

25 november 2013: INFOAVOND LIFE+ Natuurherstel van Most-Keiheuvel

Het Agentschap voor Natuur en Bos, de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen, Kempens Landschap vzw en Bosgroep Zuiderkempen vzw organiseerden op maandag 25 november een informatieavond over de toekomstplannen voor de Most en de Keiheuvel. Die vond plaats in in het dienstencentrum Keiheuvel.

Na het welkomstwoord door schepen van milieu, werd het project toegelicht door de verschillende partners. Nadien was er nog tijd voor vragen. De infoavond was een succes, er kwamen een 80 geïnteresseerden luisteren.

Download de presentatie van de infoavond (pdf - 3,25 MB) >


Augustus 2013 Film van de afvissing van de Kleine Hoofdgracht in Balen

https://youtu.be/d4SMaNw5nL8

ppt_infoavond_bouwvergunning_c1_f2_alleen-lezen.pdf (8.35Mb)