Ontwikkeling haven Antwerpen

Ontwikkeling haven Antwerpen

De ontwikkeling van de haven van Antwerpen staat niet stil. Die economische groei gebeurt zoveel mogelijk met oog voor leefbaarheid, duurzame mobiliteit, landbouw, natuur en erfgoed. ‘Een bloeiende haven in een  leefbare omgeving’ dat is het credo van het ontwikkelingsplan voor het Antwerpse havengebied.

Eén plan

Grote delen van het havengebied behoren tot speciale beschermingszones voor Europees belangrijke leefgebieden, planten en dieren. Het plan zorgt er onder andere voor dat de groei van de haven gelijke tred houdt met de instandhouding en ontwikkeling van kostbare ecosystemen. Sterker nog, het veilig stellen van de waardevolle natuur is een noodzakelijke voorwaarde om de haven verder te kunnen ontwikkelen. Alle betrokken partijen werken samen aan een duurzame oplossing.

Aaneengesloten natuurkerngebieden

Om de natuurdoelstellingen te behalen is gekozen om de natuur te concentreren binnen aaneengesloten natuurkerngebieden. Zo ontstaan schaaleffecten en worden allerlei verstorende invloeden kleiner. Bovendien is een relatief kleinere oppervlakte nodig om de vooropgestelde natuurwaarden te bereiken. Met deze integrale aanpak benutten we maximaal de win-winkansen en verzoenen we ecologie en economie.

Meer info> http://www.mow.vlaanderen.be/sph/antwerpen