Scalluvia

In de Polders van Kruibeke loopt van 2013 tot 2018 het Life+ project Scalluvia. Met de steun van Europa krijgt zo’n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken een make-over. Het doel: zeldzame soorten terughalen naar het gebied. Om bezoekers warm te maken voor deze prachtige natuur staan ook tal van acties op het programma:  zo bouwden we samen met een school nestkastjes. We werken ook samen met enthousiaste vrijwilligers: de Natuurouders werken aan een leuk lespakket, Kruin bouwde een takkenwal met de jeugdverenigingen en ‘tij zet zijn schouders onder de realisatie van een aantal kwalitatieve kunstwerken in  de polder.

Nieuwsgierig?  De Barbiergidsen begeleiden elke eerste zondag van de maand een poldertocht. Ook kan je bij hen een wandeling op maat van je groep reserveren. Je kunt ook op eigen initiatief wandelen en fietsen in de polder.

Meer info > http://scalluvia.eu/scalluvia/