Scalluvia

Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Scalluvia

Van 2013 tot 2018 zorgde het Europese LIFE+ project Scalluvia voor de revival van elzenbroekbossen in de Polders van Kruibeke, het grootste gecontroleerd overstromingsgebied van Vlaanderen. Scalluvia investeerde tegelijk in een meer natuurlijke inrichting voor twee kreken. Zo’n 90 hectare kreeg een optimale natuurinrichting zodat zeldzame soorten als bittervoorn, kleine modderkruiper, blauwborst, ijsvogel , woudaap en purperreiger zich er weer thuis voelen.

Om bezoekers warm te maken voor deze prachtige natuur werden de Polders van Kruibeke aangekleed met kunstwerken, wandelpaden en infrastructuur, er werden gegidste tochten georganiseerd … De rol van communicatie en participatie bij natuurherstel in dit gebied is een voorbeeld voor de andere gebieden van het Sigmaplan en voor Europa. In gebieden waar veel mensen wonen, stuit natuurontwikkeling soms op weerstand. Scalluvia is erin geslaagd om buurtbewoners en belangengroepen een gevoel van betrokkenheid en mede-eigenaarschap te geven. Daarom werd het project genomineerd als finalist voor een Europese Natura 2000 Award 2018 in de categorie ‘Draagvlak creëren’. De Award ging uiteindelijk naar het Griekse project ‘Samenleven met beren in de 21ste eeuw’, maar de Polders onthouden vooral de eervolle erkenning door de Europese Commissie. 

Nieuwsgierig? De Barbiergidsen begeleiden elke eerste zondag van de maand een poldertocht. Ook kan je bij hen een wandeling op maat van je groep reserveren. Je kunt ook op eigen initiatief wandelen en fietsen in de polder.

Meer info >
Bekijk enkele leuke filmpjes >

In dit Layman’s report kan je lezen welke ingrepen we deden en welke resultaten we boekten. Liever een papieren exemplaar? Stuur een mailtje naar scheldeproject.anb@vlaanderen.be en we bezorgen je een exemplaar thuis.